Krönika: Gemensamt ägd energi skapar oanade klimathjältar

Europa går mot ett energisystem som bygger på förnybar energi. Sol- och vindkraft som ägs gemensamt kan hålla styr på höga elräkningar och i bästa fall involvera grupper utöver den klimatintresserade medelklassen.

Nya alternativa energigemenskaper skapas nu runt om i Europa. Bilden visar ett projekt med solpaneler i Gent, Belgien.
03.03.2023 07:01
Vi ser just nu en massiv övergång till förnybara energiformer i Europa. Nu har dessutom Putins krig i Ukraina gett oss ytterligare eld i baken för ett slutgiltigt farväl till fossila bränslen. Och visst – allt detta sker alldeles för långsamt när vi beaktar den tickande klockan som är klimatkrisen. Men den positiva utvecklingen har kommit smygande och är lätt att missa.

Bara i Finland
byggdes i fjol 437 nya vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 2 430 megawatt, vilket ökade vår vindkraftskapacitet med hela 75 procent. År 2030 kan vindkraften stå för en fjärdedel av elproduktionen. Kostnaden för att producera förnybar energi har sjunkit år för år och är nu oftast klart billigare än att bränna fossila bränslen.
På ett rent teknologiskt plan finns det alltså mycket att glädjas över. Men hur hjälper dessa framsteg dem som har kämpat med höga elräkningar denna vinter? Redan innan energikrisen slog till hade sju procent av hushållen i EU inte råd att värma sitt hus tillräckligt. Hela en femtedel av hushållen kunde inte kyla ned sitt hem ordentligt om somrarna.

ANDRA LÄSER