Olaglig skatteplanering

Såväl FSD som jag personligen välkomnar ett gemensamt arbete med SFP i kampen mot skattesmitning.

Niklas Mannfolk reagerar (HBL 9.4) på att jag rättar Anna-Maja Henriksson och Carl Haglund. I Österbottens Tidning (5.4) säger Henriksson att skatteparadisläckan vittnar om ett enormt moraliskt förfall i vår värld. Det är väldigt lätt att hålla med om den saken. Samtidigt påpekar ändå Henriksson att skatteplanering i sig inte är förbjuden.
Likaså ifrågasätter Carl Haglund den moraliska aspekten i en Yle-artikel (4.4). I samma artikel citeras Haglund "Allmänt taget är det varken olagligt att ha ett bolag i Panama, grunda ett bolag där eller hjälpa någon att grunda ett bolag i Panama".
Skatteplanering är liksom Henriksson och Haglund påpekar i sig inte olagligt. Däremot är aggressiv skatteplanering det. Att flytta tillgångar till skatteparadis för att undgå skatter är en sådan aggressiv skatteplanering, för att inte tala om den brist på etik ett sådant agerande tyder på. I ljuset av de senaste dagarnas avslöjanden finns det skäl att misstänka att denna verksamhet är betydligt mera omfattande och accepterad bland samhällets elit än vad man tidigare trott. Att i samband med dessa avslöjanden betona att något olagligt inte nödvändigtvis förekommit skapar en bild av att det inte finns någon möjlighet att straffa personer som smiter från skatter genom att skapa offshorebolag. Så är inte fallet men det krävs resurser till utredning av den ekonomiska brottsligheten.
Såväl FSD som jag personligen välkomnar ett gemensamt arbete med SFP i kampen mot skattesmitning. Vi måste se över vilka brister som finns i vår nuvarande lagstiftning och rätta till dem. Samtidigt borde vi även tillämpa vår nuvarande lagstiftning i större utsträckning. Att alla finländare betalar skatt enligt förmåga är en grundförutsättning för upprätthållandet av vårt välfärdssamhälle.

Viktor Kock

Ordförande, Finlands svenska socialdemokrater

ANDRA LÄSER