Regeringen föreslår striktare begränsningar – på dessa platser kan covidintyget snart behövas

Social- och hälsovårdsministeriet ska skicka ut nya anvisningar till regionerna, sannolikt under onsdagen. Syftet är att ge regionförvaltningsverken möjlighet att införa coronabegränsningar på allt fler platser. Det betyder att covidintyg snart kan krävas även där risken för smittspridning endast anses vara måttlig.

Bland annat idrottsevenemang utomhus med läktare utan bestämda sittplatser klassas som måttlig risk för smittspridning. På bilden hejar publiken på skidlöparna under världscupen i Ruka i lördags.
De nuvarande åtgärderna är inte tillräckliga för att hantera det eskalerande coronaläget, konstaterade regeringen efter att ha suttit bänkad i Ständerhuset i över fem timmar i tisdags.
Satu Koskela är avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet.
Under onsdag eller eventuellt torsdag skickas därför nya anvisningar till regionerna. Det handlar om att ge regionerna redskap att fatta beslut om striktare coronabegränsningar än de nuvarande.
Konkret innebär det att regeringen anvisar regionförvaltningsverken till att införa begränsningar även för sådana tillställningar och platser där risken för smittspridning anses vara måttlig. Hittills har regionförvaltningsverken endast haft rätt att begränsa evenemang där smittrisken anses vara hög.

Evenemang och platser med låg risk för smittspridning

Butiker som erbjuder personliga tjänster eller tjänster för välbefinnande.
Allmänna utrymmen i köpcentrum.
Mässor, där arrangemang för att minska kontakterna mellan deltagarna har ordnats.
Dagligvaruaffärer.
Specialbutiker.
Torg och marknader såväl inomhus som utomhus.
Biografer med bestämda sittplatser
Lokaler för amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.
Lokaler inomhus i nöjes- och temaparker, tivolin och djurparker.
Bibliotek.
Körsångsverksamhet, liten kör/sånggrupp, högst 10 personer.
Museer.
Operor eller konserter med bestämda sittplatser.
Masskonserter inomhus med bestämda sittplatser.
Idrottsevenemang inomhus med läktare och bestämda sittplatser.
Konstutställningar och gallerier.
Teaterföreställningar med bestämda sittplatser.
Idrottsevenemang utomhus med läktare med bestämda sittplatser.
Taxi eller hyrbil med förare.
Småbarnspedagogiken.
Närundervisning i grundskolan.
Närundervisning i andra stadiet.
Närundervisning vid universitet och högskolor.
Restauranger.
Arbetsplatser av kontorstyp.
Personalutrymmen på arbetsplatserna.
Lokaler inomhus för individuell idrott eller motion.
Allmänna bastur och bassänger samt omklädningsrum i direkt anslutning till dem.
Andliga möten utomhus.
Lekparker och lekplatser inomhus.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd
Satu Koskela, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger att målet är att anvisningarna ska skickas ut under onsdagen.
– Det hänger ändå på när översättningarna blir klara, men målet är onsdag.
Till regionförvaltningsverkens hjälp har Institutet för hälsa och välfärd redan i somras skapat en lista där smittrisken för olika tillställningar och platser klassificerats. Listan uppdaterades i tisdags, och bland annat höjdes då riskbedömingen för smittspridning i kollektivtrafiken från låg till måttlig.

Med covidintyg kringgås begränsningar

En blick på institutets lista visar att det enligt ministeriets uppdaterade anvisningar kan bli möjligt att i områden där samhällsspridning förekommer begränsa bland annat stora utomhusevenemang där deltagare saknar sittplats, kollektivtrafiken och lagidrott inomhus.
För tillfället förekommer samhällsspridning i 14 av landets 21 sjukvårdsdistrikt samt på Åland och i Rovaniemi stad.
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.
Men trots att dessa områden snart kan omfattas av begränsningar på allt fler ställen innebär det inte nödvändigtvis att exempelvis att handbollslagen måste börja träna med halv lagstyrka. Evenemangsarrangörer och övriga aktörer kan fortsättningsvis kringgå begränsningarna genom att kräva ett giltigt covidintyg av deltagarna.

Evenemang och platser med måttlig risk för smittspridning

Mässor där inga specialarrangemang vidtagits för att undvika kontakter.
Körsångsverksamhet för över 10 personer.
Masskonserter utomhus utan bestämda sittplatser.
Idrottsevenemang utomhus med läktare utan bestämda sittplatser.
Buss och tåg, fjärrtrafik.
Kollektivtrafik.
Flygplan.
Uteserveringar.
Lokaler för lagsport och gruppträning inomhus.
Kontaktsporter.
Andliga möten inomhus.
Läger och kurser som förutsätter övernattning.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade efter tisdagens förhandlingar att detta kringgående förutsätter att finländarna ser till att vaccinera sig.
Covidintyget kan krävas av alla över 16 år. Regeringen är tydlig med att begränsningar som påverkar barn och unga ska vara den allra sista utvägen.

Nya begränsningar under arbete

Vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbereds begränsningar redan för fullt under onsdagsförmiddagen trots att de nya anvisningarna ännu inte synts till.
Regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen säger att processen att besluta om nya begränsningar tar så lång tid att man inte kan vänta på ministeriets brev.
– Vi har inte fått någon information om vad brevet ska innebära, men vi måste ändå förbereda nya begränsningar i rask takt. Våra begränsningar i Södra och Mellersta Österbotten löper ut på söndag så vi har inte tid att vänta, säger han.
För tillfället förbereds alltså begränsningar utifrån de tidigare anvisningarna, samtidigt som man via medieuppgifter försöker bilda sig en uppfattning om hur de nya anvisningarna kommer att se ut.
– Om de kommer under onsdag eller tidigt på torsdag morgon har vi fortfarande chans att hinna ta hänsyn till dem i våra beslut, säger Pukkinen.

Evenemang och platser med hög risk för smittspridning

Masskonserter inomhus utan bestämda sittplatser.
Idrottsevenemang inomhus med läktare utan bestämda sittplatser.
Dansrestauranger inomhus.
Allsångsevenemang, storkörer.
Barer, nattklubbar och pubar inomhus.
Gemensam tät inkvartering, exempelvis inkvartering för säsongsarbetare, byggarbetare eller på garnisoner.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd
Orsaken till att processen är lång är enligt Pukkinen Finlands lagstiftning och byråkrati. Alla beslut ska översättas till svenska, vilket kan ta en hel dag. Dessutom måste beslut ges i så god tid att aktörer har tid att förbereda sig på nya begränsningar innan de träder i kraft.
– Vi kan exempelvis inte förutsätta att aktörer ska ha personal för att kontrollera covidintyg redan nästa dag. Därför måste besluten ges i tid innan de träder i kraft.
Respiratorer på akutmottagningen vid universitetssjukhuset i Åbo.

Bättre med regionala beslut

Trots en lång process med många inblandade anser Pukkinen att det är bättre att regionerna själva ansvarar för att besluta om begränsningar, i stället för att regeringen skulle besluta om nationella restriktioner för hela landet som tidigare under epidemin.
– Jag tror att finländarnas ork att följa restriktionerna upprätthålls bättre då regionerna ansvarar för besluten. Om vi exempelvis jämför Vasa sjukvårdsdistrikt och Birkalands sjukvårdsdistrikt, som dessutom båda är inom vårt ansvarsområde, så förstår man behovet av en väldigt regional bedömning.
Vasa sjukvårdsdistrikt har för tillfället en incidens på omkring 85, medan incidensen i Birkaland är över 270.
– Om nationella begränsningar skulle införas så finns det en stor risk att finländare upplever att det på alla håll inte finns tillräcklig grund för besluten. Därför strävar vi efter att så grundligt som möjligt beakta den regionala lägesbilden.
ANDRA LÄSER