Undervisa vad självständighet är och betyder

Förstår ens dagens föräldrar vad det en gång skulle ha inneburit för dem om vi 1940 skulle ha rönt samma öde som de baltiska länderna?

12.12.2018 05:48
Det var beklämmande att läsa artikeln om den sjunkande försvarsviljan bland de unga (HBL 30.11). Är det möjligen så att de unga av brist på undervisning och historiska fakta inte helt fattar vad Finlands självständighet betyder för dem nu och i framtiden. Förstår ens dagens föräldrar vad det en gång skulle ha inneburit för dem om vi 1940 skulle ha rönt samma öde som de baltiska länderna? De flesta förstår väl nog, men har det diskuterats inom familjen?
Kan man tänka sig att skolorna i framtiden skulle anslå några eller någon timme till att för eleverna på ett trevligt sätt framhålla betydelsen av att leva i ett fritt, demokratiskt land. På självständighetsdagen kunde presidentens mottagning, Försvarsmaktens parad och Okänd soldat gärna av tv utökas med ett besök vid hjältegravarna.
I dag hör vi ständigt vilka rättigheter medborgarna och i synnerhet de unga har. Man glömmer att med rättigheter också följer skyldigheter Det skall kännas riktigt att försvara fosterlandet.

Sven-Erik Weber

frontveteran, Helsingfors

ANDRA LÄSER