Hundratals finländare känner inte till sin hiv-smitta

I Finland finns fortfarande omkring 600 hiv-positiva som inte vet om att de är smittade. I dag på Världsaidsdagen uppmärksammas möjligheterna till ett symtomfritt liv trots sjukdomen, men inte utan diagnos och medicin.

01.12.2017 21:47
Tack vare kombinationsbehandlingen som infördes i mitten av 90-talet har människor med hiv-smitta hållits friska. Hiv är en kronisk sjukdom, men behöver inte hindra ett fullgott och symtomfritt liv. Regelbunden medicinering hindrar viruset från att utvecklas aids, men också från att smitta vid sex.
– Det finns fortfarande mycket okunskap om och misstänksamhet mot hiv. Aktuell och korrekt information om hiv och behandlingen av sjukdomen bidrar till att förebygga hiv och påverkar de hiv-positivas liv i en positiv riktning, säger verksamhetsledare Sini Pasanen på De Positiva.

Organisationer når dem som sjukvården har svårt att nå

Den finländska hiv-vården hör till den bästa i världen. Problem uppstår främst när man av någon orsak inte kan eller vill testa sig. Olika organisationer banar väg för att få människor att testa sig och ta del av förebyggande tjänster.
– Samhällets delaktighet är viktig för förebyggandet av hiv. Organisationerna har erfarenhet av samhällelig verksamhet där klienter möter yrkesmänniskor inom social- och hälsovård. Under workshoppar bygger man upp gemensamma kunskaper om förebyggandet av hiv, som deltagarna sedan tar med sig till sina egna gemenskaper, förklarar Minna Huovinen från Pro-tukipiste.
Organisationer kan med hjälp av lättillgänglig verksamhet nå människor som annars inte skulle testa sig. På Finlands Röda Kors Pluspunkter för hiv-testning har man sett att behovet av anonyma tester ökar.
– Den som vill göra ett hiv-test borde i första hand få göra det på den egna hälsostationen. Tyvärr erbjuds testet inte alltid, även om patienten har haft oskyddat sex. Särskilt på en liten ort kan det också kännas svårt att gå till hälsovårdscentralen för att diskutera sex, eftersom man kanske känner läkaren eller sjukskötaren, påpekar informatör Anni Pätilä från Hivpoint.
Världsaidsdagen är den äldsta dagen med temat folkhälsa. Dagen instiftades 1988 av folkhälsoministrar från olika länder vid en internationell konferens om aidsprevention. Den har sedan dess årligen uppmärksammats av olika regeringar och organisationer. I årets kommitté för världsaidsdagen i Finland ingår Hivpoint, De Positiva, Finlands Röda Kors och Pro-tukipiste.

ANDRA LÄSER