Dansen flyttar ut till helsingforsarnas favoritplatser

I coronavardagen uppstår nya evenemang. I sommar kan man se dansteater Tsuumis dansföreställningar på holmar och terrasser.

Niina Hannula och Hanna Korhonen i Tsuumis föreställning Kallioista (ungefär "Om berg").
"Var vill ni se oss uppträda?" Den frågan ställde dansteater Tsuumi sina följare på Facebook och upp dök många av helsingforsarnas favoritutflyktsmål.
ANDRA LÄSER