Fantastiskt porträtt på kommerserådinna och nya bibliska scener lockar på Sinebrychoff

Samlingsutställningen har hängts om och kompletterats med några intressanta nyförvärv.

Albert Edelfelts porträtt av Anna Sinebrychoff.
Kärnan i Konstmuseet Sinebrychoffs verksamhetsområde utgörs av Paul och Fanny Sinebrychoffs samling. Den donerade Fanny Sinebrychoff till finska staten för hundra år sedan. Men museet ansvarar också för att äldre europeisk konst i Finlands Nationalgalleris samlingar visas i museet.

ANDRA LÄSER