SFV stärker yrkeshögskoleutbildningen med betydande donationer

Svenska folkskolans vänner donerar 500 000 till Arcada och Novia. Donationerna går till yrkeshögskolornas medelinsamling.

SFV:s styrelse har beslutat att stöda Arcada med 200 000 euro och Novia med 300 000 euro. Syftet med donationerna är att säkerställa en hög nivå på den svenska yrkeshögskoleutbildningen i framtiden, trots nedskärningar.
– För SFV är det en hjärtesak att det i framtiden finns starka och konkurrenskraftiga utbildningsenheter på svenska. Novia och Arcada är de största svenskspråkiga yrkeshögskolorna i Finland och vi vill genom donationerna stärka deras möjligheter att fortsättningsvis erbjuda högklassig utbildning, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd i ett pressmeddelande.
– Arcada och Novia är viktiga bildnings- och kulturaktörer i Svenskfinland. Yrkeshögskolorna bidrar med svenskspråkig, kunnig arbetskraft inom de områden de är verksamma, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.
Yrkeshögskolorna har fått rätt att bedriva medelinsamling fram till slutet av året. Varje donation berättigar till en motfinansiering av staten i proportion till de insamlade medlen. Staten har reserverat 24 miljoner för ändamålet.
– SFV deltar i yrkeshögskolornas medelinsamling för att maximera resultatet av donationerna. Det sker tack vare statens och övriga donatorers medfinansiering, säger Johan Aura.
Under 2015 och 2016 donerade SFV senast större summor till den svenskspråkiga utbildningen. Då fick Helsingfors universitet 900 000 euro för den svenskspråkiga lärarutbildningen, som i dag har 240 studerande. Åbo Akademi fick 450 000 euro för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning, humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper. Samma år fick det treåriga projektet Teknetium inom Arcada 395 000 euro. Utvecklingsprojektet möjliggör en ny utbildningsform för ingenjörer, med fokus på hållbarhet, cleantech och resursmedvetenhet.

ANDRA LÄSER