Längre handläggningstid för utkomststöd i många kommuner i södra Finland

Tillgången till kompletterande och förebyggande utkomststöd som kommunerna beviljar har försämrats sedan i fjol på hösten.

Enligt lagen ska handläggningstiden vara högst sju vardagar.
SPT
28.08.2018 10:03
Enligt en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjorde i april är det tolv kommuner och samkommuner i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område som inte klarar av handläggningen av ansökningar tillräckligt bra, och inte når upp till handläggningstiden på högst sju vardagar som lagen kräver. När uppgifterna samlades in i oktober i fjol var handläggningstiderna för långa i åtta kommuner eller samkommuner.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har begärt utredningar om saken av Borgå, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Esbo, Heinola, Helsingfors, Kotka, Kouvola, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Tavastehus, Sibbo och Sjundeå.
I början av 2017 övertog FPA beviljandet av utkomststödets grunddel, medan kommunerna fortsättningsvis beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd.

ANDRA LÄSER