Hybridkonstnären Tiina Louneva riktar blicken framför allt på sig själv

Det finns något intuitivt kittlande i ton- och videokonstnären Tiina Lounevas show. Men också störande när så mycket börjar handla om konstnären själv.

Tiina Louneva skildrar årstider och livscykler i musik och film.
När Konstuniversitetet för ett drygt decennium sedan drejades genom sammanslagningen av Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Bildkonstakademin hette det att man skulle bana väg för en ny typ av konstnärer, som precis som ingenjörerna vid Aalto skulle inhämta kompetenser från flera olika områden.

ANDRA LÄSER