"ÅA skjuter sig själva i foten" – studerande oroliga över trakasserihärvan

Studerande vid Åbo Akademi samt Åbo Akademis Studentkår kritiserar universitetets agerande efter att Saara Ilvessalo anklagat en kollega för trakasserier. Både Moa Enberg och Veera Granroth anser att det som sker utanför arbetstid även berör högskolan.

Moa Enberg och Veera Granroth är oroliga över ställningstagandet Åbo Akademi gjort gällande trakasserianklagelserna.
Åbo Akademis rykte har prövats bland universitetets studenter under det senaste året.
Hösten 2021 skedde den plötsliga uppsägningen av rektor Moira von Wright och i januari 2022 offentliggjordes Åbo Akademins nya fastighetsplan som hotar studenters lokaler. Knappt fem månader senare bekräftar universitetet att de utrett ett fall där en anställd anklagas för sexuella trakasserier.
"Det är utrett och så var det klart med den saken". Så beskriver en av universitetets studenter Moa Enberg universitetets senaste agerande om trakasserihärvan.
– Det känns som att Åbo Akademin sopar händelsen under mattan, säger hon besviket.
Åbo Akademi fortsätter som om ingenting skett.
Det har varit mycket prat om att Åbo Akademi har en nolltolerans för alla former av diskriminering, men tydligen gäller det endast för de som studerar men inte personalen, säger hon.

Utanför arbetstid är ingen orsak till att inte ingripa

Dessutom kritiserar hon universitetets förklaring till att inte ingripa i fallet eftersom det osakliga bemötandet ägt rum utanför arbetstiden.
Åbo Akademi fortsätter som om ingenting skett, men personen kommer att jobba kvar på universitetet och de inblandade kommer att se varandra. Händelsen försvinner inte bara för att den inträffat på fritiden, säger Enberg.
Även Veera Granroth, ordförande för Åbo Akademis Studentkår, kritiserar universitetets agerande.

Personalens sak är vår

Enberg säger att studerande och personal ofta träffas utanför arbetstiden på exempelvis möten eller årsfester. Dessutom vistas personal och studerande samma utrymmen.
Granroth påpekar också hur studenter och personal titt som tätt umgås i samma kretsar – även på fritiden.
– Därför berör det här även studenter, säger Granroth.
Hon ser allvarligt på Åbo Akademis senaste uttalande och situationen i sin helhet.
Vi önskar att Åbo Akademi ser över sin process och tydliggör hur saken sköts, säger Granroth.
Hon förklarar att studenter kan rapportera olämpligt beteende via Åbo Akademis Studentkårs trakasseriombud, men att det måste stå klart hur Åbo Akademi utreder ärenden vidare.
Jag önskar att ledningen skulle se sig själv i spegeln och fundera vad det håller på med.
Det handlar om att studenter och personal ska känna sig trygga, få adekvat information och känna till hur liknade fall skulle hanteras i framtiden.

Osäkerhet bland studenter

Enberg studerar vid Åbo Akademi sedan fyra år tillbaka. I fjol fungerade hon som Humanistiska Föreningens ordförande.
Då hon inledde sina studier förekom det inte på samma sätt problem på universitetet, men under pandemin anser hon att saker förändrats medan studenterna varit borta från campus. Dialogen mellan studenterna och ledningen finns inte längre kvar.
– Nu fattas det bara beslut som vi måste finna oss i, säger hon.
Hon säger att studierna vid Åbo Akademi gett henne fina vänner och möjligheter, men att hon inte längre lika starkt vill associera sig med universitetet.
– Jag önskar att ledningen skulle se sig själv i spegeln och fundera vad de håller på med, säger Enberg.
Enberg anser att tilliten till ledningen återigen skadats eftersom de inte berättat om trakasserifallet till studenterna.
– Det påverkar inte endast personalen och därför är det inte en sak som ska lösas internt mellan dem, säger Enberg.
Om forskaren och lokalpolitikern Saara Ilvessalo (De Gröna) inte uttalat sig tror Enberg att studerande aldrig hade fått reda på vad som pågått på det universitet som de studerar och vistas i. Det är en skrämmande tanke.
– Åbo Akademi skjuter sig själv i foten, säger Enberg.
Granroth kan inte tala för alla studerande, men menar att Åbo Akademis bristande kommunikation och ageranden skapar en osäkerhet som påverkar högskolans studenter
Både Granroth och Enberg är oroliga. Åbo Akademis Studentkår kommer att ta upp ärendet och diskutera situationen med ledningen.

ANDRA LÄSER