Oker-Blom hoppas att Lovisabon som klagade kommer in på kaffe

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom får en anmärkning för sitt språkbruk av riksdagens biträdande justitieombudsman. Själv säger han att hans uttalande var både sakligt och rimligt.

Riksdagens biträdande justitieombudsman gav en anmärkning åt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom för hans språkbruk i ett e–postmeddelande från sommaren 2018. Arkivbild.

– Jag har inte överskridit någon gräns eller gjort något lagvidrigt i sig. Om det är så att det är justitieombudsmannens bedömning att språkbruket bryter mot något så är det ju inte mot lagar eller regler det gäller, utan i sådana fall mot vad de tycker är ett gott och neutralt tjänstemannaspråk, säger Jan D. Oker–Blom.

Riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut att ge en anmärkning åt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker–Blom gäller hans språkbruk i ett e-postmeddelande från sommaren 2018, som Oker-Blom skickade som svar till en Lovisabo som begärde ut uppgifter om ett invånarinitiativ. Invånarinitiativet som det handlar om lämnades in redan 2009.

Detta har hänt:

Riksdagens biträdande justitieombudsman har konstaterat att Lovisa stads förfarande har varit lagstridigt då stadens förvaltning har försummat sina lagstadgade skyldigheter vad gäller tiden det har tagit för staden att behandla ett invånarinitiativ.

Invånarinitiativet fallet gäller lämnades in redan 2009 av en Lovisabo som under sommaren 2018 ville få ut uppgifter och dokument som hade att göra med behandlingen av invånarinitiativet.

Nu har JO beslutat att det har tagit för lång tid att behandla invånarinitiativet och att staden har underlåtit att ta i beaktande kommuninvånarnas grundläggande medbestämmanderätt.

Riksdagens biträdande justitieombudsman ger också en anmärkning åt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker–Blom för hans språkbruk i ett e-postmeddelande från sommaren 2018, som Oker-Blom skickade som svar till en Lovisabo som begärde ut uppgifter om invånarinitiativet.

Oker–Blom tycker själv inte att hans formulering var dramatisk på något sätt.

– Jag hotade ju inte någon och jag gick inte till personliga angrepp. Jag använde inga svordomar och var inte ens oartig. Jag ställde bara en hypotetisk fråga som jag själv också dementerade i slutet av meddelandet.

Oker-Bloms svar till Lovisabon avslöjar ändå en viss irritation:

"Det verkar ha kommit en ny begäran om handlingar från dig i dag. I en sak som Frondén (utvecklingsdirektör Sten Frondén, red. anm.) redan svarade. Det kan ju inte vara så att begäran om handlingar är en hobby eller ofog...? Jag antar att det inte kan vara. Du har säker bara Lovisas bästa i åtanke. Just därför konstaterar jag att dessa utredningar kostar ganska mycket. Därför måste varje ansvarskännande invånare avgöra hur väsentlig och viktig saken är. Trevlig midsommar."

Personen uppfattade svaret som lagvidrigt och emot såväl förvaltningsstadgan som god förvaltningssed och vände sig därför till justitieombudsmannen.

Nog tycker jag att mitt meddelande var helt inom saklighetens och rimlighetens gränser.

– Jag tycker att det är helt på sin plats att jag, men också andra, ifrågasätter när och hur det är motiverat att begära ut en massa papper och beslut. Man har naturligtvis rättigheter att få information från myndigheter, men är det verkligen så att alla vill ta del av beslut som inte påverkar en på något sätt? Och är det verkligen det vi ska syssla med? undrar Oker-Blom nu.

JO har beslutat att det har tagit för lång tid att behandla invånarinitiativet och att staden har underlåtit att ta i beaktande kommuninvånarnas grundläggande medbestämmanderätt.

– Det är inte så att alla Lovisabor med jämna mellanrum kommer in med sådana här förfrågningar, utan det handlar om ett par personer som av en eller annan orsak har så mycket de undrar över att de har orsak att vara i kontakt med oss varannan vecka, eller åtminstone en gång i månaden. Jag kan inte förneka att det tar mycket tid för oss att svara på den här typens förfrågningar och leverera sådana här papper.

Enligt offentlighetslagen ska offentliga dokument ges ut omgående och utan dröjsmål. Vanliga fall ges därför i praktiken ut inom två veckor, medan det brukar ta inom en månad när det gäller mer komplicerade frågor.

Accepterar du JO:s bedömning?

– Det är inte upp till mig att acceptera den här bedömningen, men staden fick en anmärkning för att tidsgränsen överskreds, och det accepterar jag. Lagen om tidsgränsen är ganska sträng, men vi följer ju den nästan alltid och vi borde alltid följa den. Men det är beklagligt att det gick så här i det här fallet.

Jan D. Oker-Blom tillträdde jobbet som stadsdirektör i december 2017. Arkivbild.

– Sen vad gäller språkbruket så är det inte så att jag måste acceptera bedömningen utan den är ju bara att ta emot. Men nog tycker jag att mitt meddelande var helt inom saklighetens och rimlighetens gränser.

Har bjudit in till kaffe

Oker–Blom berättar att han åtminstone en gång har försökt bjuda in Lovisabon, som klagade, på kaffe.

– Jag har erbjudit honom att komma till rådhuset på kaffe för att diskutera de frågor som han är bekymrad över vad gäller Lovisa och stadens förvaltning. Jag har sagt att jag gärna berättar allt jag kan och ger honom all information jag har, att "välkommen hit när du har tid". Men han har ju aldrig tid.

Oker–Blom säger att Lovisa stad har inlett en utredning för att kartlägga hur många besvär och begäran om utredningar som kommer in till staden, och av vem och i vilka ärenden, och vad de har lett till och kostar. Utredningen kommer att offentliggöras när den är klar under hösten.

Läs också: Stadsdirektörer förstår Oker-Bloms frustration – påminner om offentlighetslagen

ANDRA LÄSER