Rekordmånga pappor fick föräldradagpenning

I fjol fick över 65 000 pappor föräldrapenning. Det är elva procent fler än föregående år och fler än någonsin förr, uppger FPA.

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, det vill säga ungefär 9 veckor. Pappan kan ta ut högst 18 vardagar faderskapsledighet samtidigt som mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Resten kan tas ut efter att perioden med föräldrapenning har löpt ut. Enligt FPA:s statistiköversikt ökade framför allt antalet pappor som fick faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden. År 2015 var de 27 492 till antalet mot 19 299 året innan.
Också pappornas andel av föräldradagpenningsdagarna ökade från 8,3 till 9,7 procent. Föräldradagpenningen är en gemensam benämning för följande förmåner: moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning.
En lagändring som trädde i kraft 2013 har bidragit till ökningen av antalet pappor som får föräldradagpenning. Faderskapsledigheten måste tas ut senast innan barnet fyller 2 år. Eftersom ledigheten nu kan tas ut senare än vad som tidigare var möjligt, kan allt fler pappor få förmånerna under samma kalenderår. År 2015 betalades föräldradagpenningar förutom för barn som föddes 2015 också för barn som fötts åren 2014 och 2013. Å andra sidan tog också fler pappor än tidigare ut föräldrapenningsdagar: Under perioden betalades i medeltal ersättning för 36 vardagar till pappor med barn som fötts 2013, medan ersättning för i snitt 33 vardagar betalades till pappor med barn som fötts 2012.

ANDRA LÄSER