Debatten om militärtjänst inte längre faktabaserad

Det är klart att man får skaffa barn och vara hemmaförälder om man så vill, men vi alla har ju redan läroplikt, så varför inte värnplikt eller civiltjänst?

Svante Sandström påstår i sin insändare (HBL Debatt 10.11) att allmän värnplikt skulle göra livet svårare för kvinnor, eftersom de också tilldelats bördan av att föda. Borde vi inte låta kvinnor själv bestämma när deras “uppgifter” blir för många?
I Finland är det få som väljer att bilda familj redan i 18–22-årsåldern, då de flesta gör sin militärtjänst (Statistikcentralen, 2019). De som har familj under tjänstetiden får stöd av försvarsmakten i form av grundunderstöd, bostadsunderstöd och i vissa fall särskilt understöd (Försvarsmakten, 2018). Om man blir gravid under tjänstgöringen avbryts beväringstjänsten, och sedan avgörs från fall till fall hur och när den skall fortsätta. Ett av alternativen i detta fall är att byta över till civiltjänst, som förkortas enligt tiden man redan varit i tjänst.
Det är klart att man får skaffa barn och vara hemmaförälder om man så vill, men vi alla har ju redan läroplikt, så varför inte värnplikt eller civiltjänst? Det bidrar till ett jämlikare, säkrare och mer enat samhälle.

Ivar Vuori,

Helsingfors

ANDRA LÄSER