"Frågan har varit vem som lägger ner sin fabrik först"

Det har länge funnits ett överutbud av grafiskt papper i Europa och under pandemin har överutbudet vuxit. Frågan har varit vem som lägger ner sin fabrik först, säger Marjo Maidell, skogsekonom på Pellervo ekonomisk forskning PTT.

Med fabriken i Veitsiluoto försvinner 670 arbetstillfällen i Kemi. Det här är den största pappersfabrik som hittills lagts ned i Finland.
Stora Ensos besked om planerna på nedläggning av fabriken i Veitsiluoto i Kemi och Kvarnsvedens bruk strax söder om Falun i Sverige är ett tungt beslut, säger Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky. Beslutet innebär att 670 arbetstillfällen försvinner i Veitsiluoto, 440 i Kvarnsveden.
ANDRA LÄSER