Okända rutten in till högskolan – utan krav på betyg och urvalsprov

Förhoppningen är att 10–20 procent av de studerande ska få studierätt vid universiteten via den nu okända rutten. – Det är viktigt att få ut informationen om att det finns alternativa vägar, säger projektchefen Paula Savela.

Vid Helsingfors universitet kan man få chansen att studera till kandidatexamen via öppna universitetet. Möjligheten gäller för cirka 30 studieprogram.
Studentexamen med goda betyg är inträdesbiljetten till högskolestudier. Den bilden dominerar debatten om den förändrade antagningen till den högre utbildningen i Finland.

ANDRA LÄSER