En kvinnas långa ledigheter syns senare i lägre pension

I alla familjer finns det inte två föräldrar, av en eller annan orsak. Hemvårdsstödet borde vara så väl tilltaget att även dessa familjer skulle ha möjlighet att utnyttja det.

02.02.2021 10:45
Mirjam Kalland tar i sin I dag-kolumn (HBL 28.1) upp den viktiga frågan att heltidsarbete och småbarn är en tung kombination. Jag skulle önska en bredare debatt i frågan och också i frågan om möjligheten att stanna hemma med sina barn. Alla har inte den möjligheten, utan många föräldrar (mammor) är tvungna att återgå till sitt arbete på grund av ekonomiska orsaker.
Ensamstående mammor är sårbara, likaså mammor i familjer med låga inkomster, men så höga att inget utkomststöd eller bostadsbidrag kan fås. Själv skulle jag gärna ha stannat hemma med mitt yngsta barn tills barnet var ett och ett halvt år gammalt, men av ekonomiska orsaker var jag tvungen att gå tillbaka i arbete när han var ett år gammal. Som tur var hade jag ändå möjligheten att arbeta sextimmarsdagar tills han började förskolan.
I alla familjer finns det inte två föräldrar, av en eller annan orsak. Hemvårdsstödet borde vara så väl tilltaget att även dessa familjer skulle ha möjlighet att utnyttja det. Dessutom borde papporna – i de familjer där de finns – i högre grad uppmuntras att använda sig av föräldra- och vårdledigheten. En kvinnas långa ledigheter syns tyvärr senare i lägre pension. Eftersom familjepensionssystemet kommer att ändras för dem som är födda 1975 eller senare är det av yttersta vikt att se över kvinnornas kommande pensioner. Det är så dags att börja klaga när pensionsbeslutet kommer.

Carola Bäckström,

Vanda

ANDRA LÄSER