Om vi fortsätter leva på bekostnad av naturen är katastrofen garanterad

Om det globala samhället fortsätter på den eviga ekonomiska tillväxtens väg på bekostnad av naturen är katastrofen garanterad.

Vi borde vara mera oroade över naturens mångfald än över vår ekonomiska konkurrenskraft. HBL och flera andra medier rapporterade häromdagen om FN-konventionens Global Biodiversity Outlook (GBO-5), vars budskap var att människor fortfarande överexploaterar naturen trots flera löften och internationellt samarbete.
Det står i rapporten att det behövs ett riktigt systemskifte där naturen är i fokus. Vi lever i en slags globalkapitalism där alla länder konkurrerar med varandra fast de också försöker samarbeta på flera nivåer. Samarbete kring naturskydd har gått framåt, men ekonomisk konkurrens är ändå ett hinder för mer effektiva åtgärder. Donald Trump lovade 2017 att USA kommer att lämna Parisavtalet och i fjol lämnade USA in en formell begäran. Trump har sagt att klimatavtalet lägger en orättvis ekonomisk börda på USA och att det inte gynnar USA:s intressen. Det vill säga att statliga intressen och ekonomin är viktigare än naturen. Joe Biden har däremot lovat att USA ska stanna kvar i Parisavtalet om han vinner valet i november, vilket betyder att valet har en stor betydelse även för den globala miljö- och klimatpolitiken.
Det är lätt att skylla på USA, men exakt samma åsikter och attityder lever även i Finland fastän i mindre utsträckning. Även i Finland sätter folk ekonomin framför klimatet i både inrikes- och utrikespolitik. Den största orsaken till detta är att högre miljöskatter och restriktioner för företag kan skada vår ekonomi och konkurrenskraft. Varför ska ett litet land ens göra någonting när det är USA och Kina som är de värsta? Varför ska jag själv göra något om andra inte gör någonting?
Oavsett flera klimatmöten och klimatavtal konkurrerar vi ändå med varandra. I det kapitalistiska systemet spelar ekonomisk konkurrens och fria marknader en kanske alltför stor roll. I GBO-5 står det att vi måste förändra hela systemet. Vi ska förändra vårt sätt att leva och det betyder inte att vi bara väljer vegansk mat i butiken, utan att vi förändrar hela det globala ekonomiska systemet. Om det finns konkurrens så finns det alltid förlorare. Fattiga utvecklingsländer är bland de rikaste när det gäller naturresurser, men det är de rika länderna som tar mest av pengarna. Vi lever alltså inte bara på bekostnad av naturen utan också på de utnyttjade länderna.
Konkurrens, det vill säga människors strävan efter stora vinster, verkar hota hela jordklotet. Det är kortsiktigt att påstå att radikal miljöpolitik inte kan göras på grund av ekonomin när en klimatkris och en biodiversitetskris hotar precis allt. De flesta länder jobbar på att skydda den biologiska mångfalden, men åtgärder ska ändå intensifieras och bättre samarbete behövs. Samarbete behövs på alla politiska och ekonomiska nivåer och alla måste förstå hur allvarlig den här situationen är. Om det globala samhället fortsätter på den eviga ekonomiska tillväxtens väg på bekostnad av naturen är katastrofen garanterad.
ANDRA LÄSER