Vi både kan och ska kritisera Ryssland

Finland ska ta ställning i svåra frågor som gäller Ryssland då det finns skäl till det. Också energiprojekt som Fennovoimas kärnkraftverk eller gasledningen Nord Stream 2 ska kunna granskas kritiskt.

Drygt hälften av finländarna anser att Finland ska ta ställning i frågor som upplevs som svåra i Ryssland. Det framgår av en färsk undersökning från Näringslivets delegation EVA. I frågor som mänskliga rättigheter eller då det gäller den ryska annekteringen av Krim ska Finland kunna uttala sig även om det kan ge upphov till negativa reaktioner i Ryssland.
ANDRA LÄSER