Stort antal kvinnor sökte till frivillig militärtjänstgöring

Sammanlagt 1 588 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst i år. Det är det näst största antalet sökande någonsin.

Kvinnor är en stor tillgång för försvarsmakten, säger generalmajor Kim Mattsson. Genrebild.
När ansökningstiden för frivillig militärtjänst gick ut den första mars kunde Försvarsmakten vara nöjd. Antalet sökande har bara överskridits en gång, i fjol, då 1 675 kvinnor sökte tjänstgöring.
I ett pressmeddelande säger generalmajor Kim Mattsson, stabschef för armén, att kvinnors betydelse för Finlands försvars ökar i och med att årskullarna blir mindre. Han berömmer också kvinnornas motivation och prestationer i det militära.
"Vi behöver ert kunnande också efter tjänstgöringen. Man kan upprätthålla och förbättra de färdigheter som man lärt sig under tjänstgöringen, till exempel vid truppövningar i reserven, som anställd vid Försvarsmakten eller i krishanteringsuppgifter", säger generalmajor Mattsson.
I år gjordes ansökan till frivillig militärtjänstgöring elektroniskt för första gången. Det här för att underlätta ansökningsprocessen och sänka tröskeln för de som vill söka sig till försvaret.
Nu väntar ett urvalstillfälle i april, antingen på plats eller på distans, för de sökande. Vid urvalstillfället ges information om värnplikten och militärtjänstgöringen, de sökande intervjuas och deras hälsotillstånd granskas. Där kan de sökande också framföra önskemål gällande utbildning och tjänstgöring.

ANDRA LÄSER