65 jobb försvinner på Aktia

Aktia skär ner i chefsskiktet. På onsdagen avslutades bolagets omställningsförhandlingar. 

65 jobb försvinner från Aktia som ett resultat av höstens samarbetsförhandlingar. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
30.11.2022 11:03 UPPDATERAD 30.11.2022 13:04
65 jobb försvinner från Aktia Bank och Aktia Livförsäkring, som ett resultat av de omställningsförhandlingar som inleddes den 11 november. Det meddelar banken i ett pressmeddelande. 
Samtidigt skapas drygt 30 nya tjänster, som de som berörs av uppsägningarna har möjligheten att söka. Inför förhandlingarna hade Aktia drygt 900 anställda. 
”För att trygga konkurrenskraften måste vi kontinuerligt anpassa och utveckla verksamheten. Omställningsförhandlingar är inte lätta för organisationen. Vi kommer efter bästa förmåga att stöda de medarbetare som berörs och erbjuda dem en omfattande omställ­ningsskyddsutbildning”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub i pressmeddelandet.
Aktia skriver att målet med omställningsförhandlingarna var att ”förenkla och tydliggöra organisationsstrukturen”. I en HBL-intervju tidigare i november förtydligade vice vd Juha Hammarén att det bland annat handlade om att dra ner på antalet chefer. 
– Vi försöker minska antalet chefsbefattningar. Idén är att ändra modellen så att det inte alltid behövs en linjechef som ger instruktioner, sade Hammarén till HBL då.
I stället ville man bilda nya team där fler personer arbetar som specialister. Det skulle enligt Hammarén göra organisationen mer effektiv, vilket anses gynna kunderna i slutändan. 

Sticker ut

Aktia har gått trögt på sistone, vilket gör dem till ett undantag i en sektor som generellt har medvind tack vare de stigande räntorna. I slutet av oktober presenterade bolaget en delårsrapport som visade på en halverad vinst jämfört med i fjol. 
Huvudorsaken till att Aktias delårsresultat skiljer sig ur mängden är de senaste årens ändrade profilering mot kapitalförvaltning, sade OP:s chefsanalytiker Antti Saari till HBL i en intervju i början av november. 
Det är till nackdel då börskurserna faller, och samtidigt kan banken inte dra nytta av stigande räntor på samma sätt som banker som är mer inriktade på in- och utlåning. 

ANDRA LÄSER