550 sägs upp när Stora Enso stänger i Kemi

Hundratals blir arbetslösa när Stora Enso stänger massa- och pappersproduktionen i Veitsiluoto i Kemi.

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) lovar att staten ska hjälpa både de uppsagda och hela regionen.
550 personer förlorar sina jobb när Stora Enso stänger massa- och pappersproduktionen i Veitsiluoto i Kemi i Lappland. Det är resultatet av samarbetsförhandlingarna som nu avslutats.
Av de som sägs upp arbetar 440 inom divisionen Paper och 110 på underhållsföretaget Efora.
Cirka 28 procent av uppsägningarna sköts genom pensionsavtal, uppger Stora Enso i ett pressmeddelande.
Massa- och pappersproduktionen i Veitsiluoto upphör under det tredje kvartalet i år.
Däremot fortsätter sågverket sin produktion inom divisionen Wood Products med kring 50 anställda.

Pengar skjuts till

Arbets- och näringsministeriet konstaterar att man redan i april inledde gängse åtgärder vid en plötslig strukturomvandling. Då fick Lapplands Natur-, trafik och miljöcentral 2,3 miljoner euro för att tackla det akuta sysselsättningsläget.
I slutet av juni är det tänkt att regeringen beslutar om ytterligare stöd till regionen, i vilket ingår både stöd för att utveckla regionen och företagsstöd. Man utreder även andra stödformer, uppger ministeriet.
"Läget är mycket beklagligt för både de anställda och regionens ekonomi. Vi använder alla verktyg i statens verktygsback med vilka vi kan stödja de som sägs upp och hela regionen", säger arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) i ett pressmeddelande.
Näringsminister Mika Lintilä (C) konstaterar att den hårt drabbade regionen även upplevt ljusglimtar, som att Metsä Fibre ska bygga en ny cellulosafabrik i Kemi. Han lovar att regeringen ska hjälpa till med arbetet att förnya regionens näringsliv, och säger att Kemi och de närliggande kommunerna har en utmärkt infrastruktur.

Stora Enso lovar stödja

Stora Enso lovar att samarbeta med staden för att hjälpa de uppsagda att vidareutbilda sig och hitta nya jobb. Man kommer att erbjuda finansiellt stöd till de som startar eget.
Man ska även, via en extern rådgivare och i samarbete med staten, försöka hitta en ny funktion för anläggningen.
"Anläggningen i Veitsiluoto har stor potential för framtida användning, inklusive en stark industriell infrastruktur med en djuphavshamn, anslutning till det statliga elnätet, tillgång till förnybar energi med möjlighet till expansion, kylningskapacitet från havet och tillgång till rent vatten", uppger Stora Enso.

ANDRA LÄSER