Postbacken släpper loss känslorna!

På Postbacken utanför Borgå kan ortsbor och sommargäster, publik och teaterensemble mötas och skratta tillsammans. Ett underbart bröllop är en smidig fars i högt tempo.

Frank står i beråd att stöta toalettborsten "långt upp i Sibboviken" i farsen Ett underbart bröllop. Marie Rosenberg, Merete Lindholm, Kim Gustafsson, Walter Öhman och Katarina Nikkanen i Borgå ungdomsförenings föreställning på Postbacken.