KSF Media byter vd

Barbro Teir slutar på KSF Media – Jens Berg och Susanna Ilmoni tar över

Jens Berg och Susanna Ilmoni ska föra KSF Media framåt.
KSF Media möblerar om i ledartoppen. Barbro Teir slutar som mediechef på KSF Media. Rollen som vd axlas istället av nuvarande vice vd:n Jens Berg medan Susanna Ilmoni blir ansvarig utgivare.
Efter två år i ledningen för KSF Media slutar Barbro Teir med omedelbar verkan. Hennes syn på hur verksamheten ska drivas vidare har inte stöd av styrelsen.
– KSF Media står inför stora utmaningar, och arbetet med strategierna för att skapa en hållbar framtid för bolaget har pågått på styrelsenivå under en längre tid. Inför nästa steg har bolagets styrelse och jag olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget. Därför har jag beslutat mig för att ta time­out tillsvidare, och med tiden kanske jobba vidare med andra uppdrag inom Konstsamfundet­sfären, säger Teir i en kommentar till sin avgång.
Styrelseordförande Kaj­-Gustaf Bergh vill inte gå in på detaljer kring vad de olika synsätten på mediehusets framtid handlar om. Han vill i stället blicka framåt och önskar alla arbetsro.
– Barbro Teir har gjort en kraftfull insats under en svår period. Nu är det dags att gå vidare. Det blir den nya vd:ns sak att utveckla sina tankar om fortsättningen. Jag tror fortsatt att KSF Media har en bra framtid och jag tror på den nya ledningen, säger Bergh.

Nygammal rollfördelning

När Teir valdes våren 2014 klev hon in i rollen som både vd och ansvarig utgivare, ett uppdrag som i mediebranschen kallas publisher eller mediechef. Nu återgår mediebolaget till den mer traditionella rollfördelningen med en vd och en ansvarig utgivare. Upp på den blåsiga topposten som vd kliver alltså nuvarande vice vd:n och HBL:s tidigare chefredaktör Jens Berg medan innehållsdirektör Susanna Ilmoni blir ansvarig utgivare.
En rollfördelning som Berg är nöjd med:
– Vi måste förenkla strukturen på bolaget. Nu är speciellt den redaktionella beslutsprocessen för komplicerad med för många lager. Därför är det första steget jag och styrelsen har tagit att renodla vd­-rollen och rollen som ansvarig utgivare.
I praktiken har Susanna Ilmoni redan jobbat som ansvarig utgivare, nu blir hon det också officiellt.
– Vi slopar alltså ett steg i beslutshierarkin. Jag är otroligt glad att Susanna nu på riktigt får driva och utveckla hela utgivningen.
Berg, som det senaste året jobbat som utvecklingsdirektör med ansvar för bland annat KSF Medias nya sajt och app, aviserar samtidigt en kursändring vad gäller tyngdpunkterna i mediestrategin:
– Vi har på sistone koncentrerat oss för mycket på distributionsformerna. Det är inte antingen papper eller digitalt som gäller, det handlar om både papper och digitalt. Jag kommer att fokusera på kärnuppdraget som är journalistik och information på svenska. När tiderna är tuffa måste vi satsa allt krut på att stärka det vi är bra på.
Det är en tyngdpunktsförskjutning som Ilmoni välkomnar.
– Att KSF Medias hjärta och nav ska vara journalistiken är ett bud som jag naturligtvis omfamnar, och jag kommer att fortsätta jobba hårt för att skapa engagemang och rikta allt ljus på vårt innehåll.
Hur den nya ledningen ska vända skutan återstår att se. KSF Media uppvisade i fjol en förlust på nästan 7 miljoner euro.
– Nu börjar jobbet med att skapa en realistisk plan för att uppnå ekonomisk stabilitet, kommenterar Berg.
– Vi har många svåra och tunga beslut framför oss, men målet är att vi på sikt igen ska ha en sund ekonomi i bolaget. Jag tillsammans med ledningsgruppen kommer nu raska tag att presentera en handlingsplan för vår styrelse. Förhoppningsvis kan jag inom några veckor berätta hur vi konkret går vidare.

"Personalbrist på redaktionen"

För HBL:s förtroendeman Sylvia Bjon kommer ommöbleringen i ledningen inte som en överraskning.
– Det var inte oväntat att någonting skulle hända. Visserligen har vissa saker gått framåt under Barbro Teirs ledning – vi har till exempel ett mycket bättre samarbete mellan KSF Medias tidningar än vi hade förut. Men samtidigt har journalisterna upplevt att det funnits en splittring av fokus mellan olika utvecklingsprojekt, säger Bjon.
Hon hoppas att nyutnämningarna innebär bättre möjligheter att utveckla själva det journalistiska innehållet.
– Jens Berg känner väldigt bra till det här huset, också den redaktionella delen. Hoppas fokuseringen på journalistiken är ett löfte som kommer att hållas.
Orosmolnet som bolagets dystra finanser bildar hänger envist kvar över redaktionerna.
– Vi vet hur läget ser ut, men vad det betyder för personalens del är fortfarande oklart. Det är jättesvårt att se var det skulle kunna sparas ytterligare, för på redaktionen har vi nu tvärtom en brist på personal. Snarare borde man satsa på kärnverksamheten och flytta resurser enligt det, säger Bjon.

ANDRA LÄSER