Akilov i rätten – ville döda svenskar, visar ingen ånger

Rakhmat Akilov, som har erkänt terroristbrott, visar ingen ånger när han hörs i rätten tio månader efter dådet på Drottninggatan. Målet var att mörda svenska medborgare för att få Sverige att "sluta bekämpa kalifatet", alltså IS. Hans kännedom om de svenska insatserna är ändå bristfälliga och på sina ställen är förklaringarna märkliga och motstridiga.

Under rättegångens andra vecka förhörs Rakhmat Akilov i rätten. Han svarar ingående, men i hans förklaringar finns samtidigt motstridigheter. Målet var att utföra en martyroperation, "ett kraftigt slag mot de otrogna". Att han överlevde ser han som ett misslyckande.
20.02.2018 22:01
STOCKHOLM – Vad ville du uppnå med att köra en lastbil på en gata i Stockholm?
Åklagare Hans Ihrman går rakt på sak när det på tisdagen var dags att höra den terroråtalade Rakhmat Akilov i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.
– Jag ville att Sverige skulle avbryta sitt deltagande i striden mot kalifatet, att Sverige skulle sluta skicka sina soldater till krigszoner där man bekämpar deltagande i den Islamiska staten och att man skulle sluta skicka över gigantiska summor pengar för att bekämpa vårt kalifat, får han som svar.
Förväntningarna var högt ställda inför tisdagens förhör med Akilov – det är sällan någon som utfört terrordåd överlever – samtidigt som osäkerheten var stor: skulle han tala?
Det gjorde Akilov. Med en låg, stadig röst svarade han på åklagarens frågor. Han gjorde det utan egentliga tankepauser, hade svar på det mesta och gav ofta direkta "ja" eller nej". Ånger visade han inte, snarare var intrycket mekaniskt.

Vägledning på internet

Under dagen blir det uppenbart att Rakhmat Akilov ser sig som en fotsoldat för IS.
– I början av april kom en uppmaning från vår emir om att utföra terrordåd i Europa, USA och Ryssland och jag lyssnade till den.
Det gjorde han genom att "mörda svenska medborgare", "de som befann sig på den här gatan".
Han säger sig ha varit anhängare till IS sedan 2014, men svor trohetseden några dagar före han kapade lastbilen. Han skickade bilder och video till chattkontakter som han tänkte att de som han kallar kolleger i kalifatet skulle publicera på sina sidor och sprida "över hela globen".
Flera gånger kommer det fram att Akilov ser sitt dåd som en martyroperation och att han utgick från att dö i dådet. Att han inte gjorde det ser han som ett misslyckande.
IS har inte tagit på sig dådet, men om han känner till det är inte klart.
Kontakt med personerna inom IS har skett digitalt, främst genom olika chattkonversationer. Han har inte träffat någon av dem fysiskt utan radikaliseringen och vägledningen har skett på internet.
Åklagaren ser Akilov som en ensam gärningsman och menar att han planerat och utfört dådet själv.

Hörde kropparna mot bilen

Rakhmat Akilovs svar är ofta ingående och han kan till exempel uppge en del exakta datum. När det gäller själva färden längs Drottninggatan finns det ändå luckor.
– När jag väl satte mig i bilen så slutade jag att tänka, säger han.
Han säger att han inte såg hur många han körde på. Det var ljudet av kropparna mot bilen som gav honom en uppfattning.
Det är en av de centrala gatorna i Sverige som kommer att påminna dem om att allt det onda de har gjort inte kommer att bli förlåtet av kalifatet. Jag vill inte hota dem men det är den slutsats jag har.
I en sal invid sitter anhöriga till offer samt personer som själva undkom med en hårsmån. Göran Hjalmarsson företräder tretton målsäganden och satt med en del av dem under förhöret. Han säger att reaktionerna var starka, och att det gräts, men att det ändå var viktigt för flera att vara på plats för att kunna gå vidare.
– Det viktigaste för klienterna var att få se honom, få ett ansikte på den person som bara hade en önskan i förhållande till dem, nämligen att döda dem. Och det andra, att höra hans röst.
Enligt Hjalmarsson är den centrala frågan som klienterna vill ha svar på "hur kunde du göra så här mot oss". Enligt honom var förhoppningen att han skulle visa ens den minsta ånger.

Motstridigheter

Rakhmat Akilov säger att hans mål var att påverka Sverige politiskt för att få landet att dra sig ur det han kallar Natokoalitionen mot IS. Samtidigt är det tydligt att han inte har en särskilt faktabaserad bild av var Sverige står. Bland annat talar han om enorma summor och en stor mängd soldater som landet skulle ha skickat till kampen mot IS.
Han har också en bild av att företagare i Sverige, han talar om kurdiska pizzerior, skulle sända pengar till samma kamp.
Det finns också en del andra märkligheter i hans förklaringar. Han talar om att påverka Sverige och döda svenska medborgare, men säger att han valde tidpunkt för dådet för att det då skulle finnas så många turister som möjligt på Drottninggatan.
Han googlar Waxholmsbåtarna, som kör turistbåtar och ruttrafik i Stockholms skärgård, för att han vill ta sig med båt till Jordanien.
Och det kanske motstridigaste av allt. Akilov planerar och utför ett dåd med syfte att döda så många människor som möjligt. När han grips några timmar senare är han noga med att inte gå mitt på gatan eftersom det inte är så "en laglydig medborgare" gör.
Några timmar tidigare var han beredd att bli skjuten av polis, nu lägger han sig ner på marken för att inte skadas, eftersom tillståndet att bli martyr enligt honom inte längre gäller.
Rakhmat Akilov har erkänt åtalet och hans försvarsadvokat Johan Eriksson säger att "ett erkännande inte kan bli mer tydligt".
Rakhmat Akilov säger att han inte minns mycket av färden längs Drottninggatan. Han såg inte hur många kan körde på, i stället baserade han sin uppfattning på ljudet av kroppar mot bilen.
Medieuppbådet är stort under rättegången. Åklagare Hans Ihrman säger under en presskonferens att hans slutsats är att attacken i Stockholm är en del av en "större plan" med dåd i olika länder, även om Akilov enligt honom agerat ensam. Göran Hjalmarsson, målsägandebiträde, tolkar Akilovs svar som "mekaniska och ganska känslokalla", utan empati.
Akilov stal lastbilen här, på en sidogata till Drottninggatan. När han rekognoserade i centrala Stockholm några fredagar före dådet fotograferade han också Hötorget och några hotell med flaggor på fasaden – som enligt honom representerade "Natokoalitionen". – Jag har gjort det här för att mitt hjärta, min själ värker för dem som är skadade från Natobombningar.

ANDRA LÄSER