Kvinnornas lönedag bekräftar bakslag – löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar

Finland tar i år ett steg bakåt i utvecklingen mot jämställda löner, ett bakslag som enligt den fackliga centralorganisationen STTK gör Finland till de jämställda lönernas primitiva land.

Kvinnornas lönedag firas då kvinnornas årslön i princip är betald. Från den här dagen arbetar kvinnorna "utan lön" till årets slut.
I dag, söndag, firas Kvinnornas lönedag, en dag som i år bekräftar en löneskillnad på i medeltal över 630 euro per månad mellan kvinnor och män och samtidigt ett bakslag för jämställda löner i Finland.
Den fackliga centralorganisationen STTK började fira dagen 2011 för att lyfta fram löneskillnader mellan kvinnor och män.
I år är männens medelinkomst 3 906 euro och kvinnornas 3 274 euro i månaden i Finland. Det innebär att kvinnornas lön utgör 83,8 procent av männens, en minskning med 0,4 procentenheter i jämförelse med i fjol.
– 0,4 procentenheter kan låta lite, men blickar man på den historiska utvecklingen så är det ett stort bakslag. Utvecklingen har hittills gått mot det mer jämställda, men väldigt långsamt. Nu vänder vi och tar ytterligare kliv bakåt, säger STTK:s direktör Katarina Murto.
– I internationella jämförelser kan Finland redan börja kallas de jämställda lönernas primitiva land.

Mer öppenhet krävs

STTK anser att det nuvarande regeringsprogrammet innehåller flera goda aspekter för mer jämställda löner. Problemet är bara att de konkreta åtgärderna enligt centralorganisationen framskrider allt för långsamt.
– En av de snabbaste lösningarna är mer öppenhet kring lönerna. I nuläget är det väldigt svårt att ens uppmärksamma ogrundade löneskillnader eftersom personalrepresentanter inte får tillgång till alla löneuppgifter, säger Murto.
Dessutom är Finland ett land där löner inte alltid diskuteras så öppet, vilket leder till att löneskillnader kanske inte alltid ens noteras av arbetstagarna själva.
– Det första steget för mer öppenhet skulle vara att se till att personalrepresentanter har möjlighet att se alla löneuppgifter.
Trots det nationella bakslaget vill Murto ändå lyfta fram att det går att åtgärda problem bara vetskapen och viljan finns.
– Ett exempel på det är Nokia, vars löneskillnader tidigare diskuterats i offentligheten. De tog tag i saken och lyckades åtgärda problemet, säger hon.
– I grund och botten handlar det om att följa lagen. I Finland krävs lika lön om samma jobb görs, oberoende av vilket kön arbetaren är av.
ANDRA LÄSER