Eliminera kärnvapnen

Med kännedom om de många olyckstillbud och falska alarm som fört oss farligt nära en kärnvapenkatastrof bör vi inse att vi haft en sagolikt god tur då en katastrof ännu inte inträtt.

Fredagen den 22 januari träder kärnvapenförbudsavtalet i kraft. Avtalet är ett uttryck för den aversion världens folk – också Finlands – känner inför kärnvapnen. Historien visar att ett förbud mot en vapentyp leder till slut till dess eliminering. Stigmat mot vapen som ses som olagliga leder bland annat till att tillverkare och deras finansiärer drar sig ur en verksamhet som blir en allt större belastning för deras anseende.
Finland beslöt 2017 att inte delta i avtalsförhandlingarna och har inte skrivit under det. Orsaken torde djupast ligga i att man inte ville reta vare sig Moskva eller Washington, som mycket tydligt uttryckt sitt ogillande över att kärnvapeninnehav ifrågasätts. Man kan se Finlands linje som en moralisk bankrutt.
Med kännedom om de många olyckstillbud och falska alarm som fört oss farligt nära en kärnvapenkatastrof bör vi inse att vi haft en sagolikt god tur då en katastrof ännu inte inträtt. Många torde anse att en värld utan kärnvapen är en utopi, men ännu mera utopiskt är det att tro att vår goda tur skall fortsätta hur länge som helst. Den enda hållbara lösningen är att eliminera kärnvapnen.

Claus Montonen,

Helsingfors

ANDRA LÄSER