Sari Essayah vill utmana SFP i Svenskösterbotten och slå Centern på fingrarna i jordbruksfrågorna

Kristdemokraterna varnar för att välfärdssamhället kan kollapsa om inte ”gjutfelen” i vårdreformen korrigeras. Sari Essayah betecknar vården som Finlands ena krisbransch. Den andra krisbranschen, jordbruket, har Centern misskött, säger hon.

Sari Essayah säger att "gjutfelen" i vårdreformen måste korrigeras för att social- och hälsovårdens kostnader inte ska skena i väg. Skulle det ske kommer Finland inte att få fason på sin ekonomi, säger hon.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
21.01.2023 05:01 UPPDATERAD 21.01.2023 15:18
Finland måste hejda skuldsättningen, höja sysselsättningen och produktiviteten och satsa på forskning, utveckling och innovation. Helt avgörande är att tygla social- och hälsovårdens kostnader, säger Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah inför vårens riksdagsval.
– Jag är rädd för att alla inte har förstått hur viktigt det är att korrigera gjutfelen i vårdreformen. De nya välfärdsområdenas budgetar kommer att sluka en fjärdedel av statsbudgeten framöver, säger hon.
Essayah definierar vård och omsorg som den ena av Finlands två krisbranscher. KD har presenterat en serie korrigerande åtgärder för att välfärdsområdenas budgetar inte ska svälla över bräddarna.

ANDRA LÄSER