Bakläxa till Åbo: Kund som inte fick service på svenska får ersättning

En svenskspråkig person fick inte service på sitt modersmål vid Åbo stads funktionshinderservice. Nu ska Åbo stad betala 1 500 euro i ersättning till kunden för diskriminering.

Åbo stad fick bakläxa av Diskrimineringsombudsmannen och ska efter förlikning betala 1 500 euro till en kund som inte fick service på sitt modersmål svenska.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
17.11.2022 07:35
Personen fick ett brev där hen blev ombedd att kontakta Åbo stads funktionshinderservice. När personen ringde servicen talade kundtjänstmedarbetaren inte svenska trots att kunden bad om det.
Under samtalet talade kundtjänstmedarbetaren sedan finska och kunden svenska.
Kundtjänstmedarbetaren meddelade att en svenskspråkig kollega skulle ringa kunden, men det dröjde över en vecka innan det skedde.
Diskrimineringsombudsmannen har tagit ställning till fallet och konstaterar att kunden ”på grund av sitt språk behandlats på ett ofördelaktigare sätt än en finskspråkig person skulle ha behandlats i en jämförbar situation”. Det här eftersom väntan på svensk service hade tagit så länge.
Kunden har dessutom haft liknande problem med Åbo stad redan under flera år, skriver Diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande.
Specialsakkunnig Robin Harms säger i pressmeddelandet att rätten för svenskspråkiga att använda sitt eget modersmål tryggas i grundlagen och språklagen. I det här fallet bröt staden också mot diskrimineringslagen, närmare bestämt diskriminering mot en person med funktionsnedsättning.
”Kontakter som vi tagit emot visar att det finns problem med tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna i alla livsområden, men särskilt i social- och hälsovården”, fortsätter hon.
Efter förlikning, som Diskrimineringsombudsmannen främjade, betalar Åbo 1 500 euro i gottgörelse till kunden. Staden har också förbundit sig att säkerställa att kapaciteten räcker till för att erbjuda service på svenska, och se till att personalen känner till lagens krav.
Enligt Diskrimineringsombudsmannen har staden meddelat att den vidtagit åtgärder för att trygga de språkliga rättigheterna.

ANDRA LÄSER