Problematiken kring att gestalta funktionsvariation

Det finns en tendens att sänka genom att höja. Man förminskar en befolkningsgrupps situation genom att framställa den som främmande.

Alexander Wendelin i Lilla Teaterns Den besynnerliga händelsen med hunden om natten.
I Simon Stephens dramatisering av Mark Haddons bok Den besynnerliga händelsen med hunden om natten (2003) som visas på Lilla Teatern sägs det inte vilken diagnos huvudpersonen Christopher har, men flera markeringar gör att man tänker att han befinner sig någonstans på autismspektret. Det här påpekar också Sonja Vuori i sin recension (HBL den 4.10). Christopher har svårt att tolka sina medmänniskors minspel och verbala bildspråk, han skyr beröring och behöver ha mycket tid för sig själv. Han är ett matematikgeni.

ANDRA LÄSER