Bokrecension: Elektriska vänner och drabbande diktaturdiktning

Ellips lilla e-serie fortsätter imponera, nu med Mikaela Nymans introduktion och tolkningar av Helen Heaths poesi och Lan Xus blixtrande diktdebut Jag är.

Nummer fyra och fem i Ellips serie lilla e har skrivits av Mikaela Nyman respektive Lan Xu.