Insändare: Misslyckad planering gör Helsingfors till förlorare

24.05.2023 02:05
Drumsöborna fick stopp på stadens plan att täcka över Västerleden och bygga höghus på locket. Planen var ytterligare en i den rad av misslyckade och odugliga planer som staden lagt fram under gångna årtionden. Flera av dem har kommit till på initiativ av medlemmar i fullmäktige, utan att de granskats mot någon form av helhetsplan för utvecklandet av stadsmiljön. Öppna platser vill man fylla igen med byggnader som inte behövs, eller så förblir de öppna kala platser utan någon som helst trivsam aktivitet.
Ett genomgående drag i de misslyckade planerna är bilfientligheten. Planerarna verkar tro att bara man gör biltrafiken tillräckligt trög kommer bilarna att försvinna. Det senaste misslyckade planeringsinitiativet – att omvandla en bil-fil på Esplanaden till utrymme för fotgängare och uteservering – sammanfattar det som är fel i planeringen. Biltrafiken grötar ihop sig till långa köer, medan kafégästerna avnjuter sin cappucino till ackompanjemang av bildäckens buller mot kullerstensgatan.
Helsingfors har under senare årtionden förlorat åtskilligt i attraktion jämfört med grannmetropolerna Åbo, Tammerfors och Tallinn. Och kommer att förbli en förlorare om vi inte får en klokare ledning för planeringen, som förstår att stoppa idiotinitiativ som inte förbättrar miljön och trivseln för stadsbor och besökare, och aktivt tar fram planer som gör staden trivsam och levande.
Bo Lindfors, Kronohagen

ANDRA LÄSER