Hets mot folkgrupp eller religionsfrihet? Nu prövas Päivi Räsänens fall i rätten

Hets mot folkgrupp, anser riksåklagaren om Päivi Räsänens texter och uttalanden om homosexualitet. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten hänvisar till religions- och yttrandefriheten. Rättegången i det omtalade fallet, som väckt också internationell uppmärksamhet, inleds på måndag.

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen menar att hon har fört fram Bibelns syn på homosexualitet, medan riksåklagaren anser att hon uttalat sig nedsättande och diskriminerande om homosexuella.
23.01.2022 13:40 UPPDATERAD 24.01.2022 08:41
Intresset är stort när rättegången mot riksdagsledamoten Päivi Räsänen (KD) hålls i Helsingfors tingsrätt på måndag. Så kan fallet också ses som unikt i finländsk rättshistoria. Rätten kommer att behandla yttrandefrihet och religionsfrihet, och om det i vissa situationer är ett brott att citera Bibeln.

Det säger lagen

Hets mot folkgrupp är ett brott enligt strafflagen.
Straffet är böter eller fängelse i högst två år.
Paragrafen lyder så här: "Den som för allmänheten tillgängliggör eller annars bland allmänheten sprider eller för allmänheten tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grund av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller på grunder som är jämförbara med de nämnda grunderna, ska för hets mot folkgrupp dömas till böter eller fängelse i högst två år."
Det var i april som riksåklagaren beslutade att väcka åtal mot Räsänen för tre fall av hets mot folkgrupp.
Enligt åklagaren har hon i en skrift publicerad på nätet framfört åsikter som är nedsättande och diskriminerande för homosexuella, bland annat har hon påstått att homosexualitet är en vetenskapligt bevisad psykosexuell utvecklingsstörning.
På sina konton på Twitter, Instagram och Facebook har Räsänen också enligt åklagaren uttalat sig nedsättande mot homosexuella då hon skrivit att homosexualitet är skam och synd.
I ett program på Yle Puhe har hon sagt att homosexualitet är en genetisk degeneration. Riksåklagaren anser att de här uttalandena kränker homosexuellas jämlikhet och människovärde och därför överskrider gränserna för yttrande- och religionsfrihet.
Tidigare hade polisen beslutat att inte inleda en förundersökning i fallet med texten på Lutherstiftelsens sida, men riksåklagaren gjorde en annan bedömning. Texten är från 2004 men har funnits kvar på nätet.
Räsänen har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna sedan 1995. Hon har varit partiordförande och inrikesminister. Då ansvarade hon bland annat för polisens verksamhet. Till utbildningen är hon läkare.
Dessutom åtalas Lutherstiftelsen i Finlands ombud och styrelseledamot Juhana Pohjola för hets mot folkgrupp. Skriften publicerades på stiftelsens nätsida.

Hänvisar till Bibeln

Päivi Räsänen har nekat till anklagelserna, och sagt att hon har fört fram Bibelns lärdomar om äktenskap och sexualitet.
På måndagen väntas en större demonstration utanför tingshuset, som stöd för Räsänen.
Fallet har fått stor uppmärksamhet också internationellt.
HBL har tidigare skrivit om att rörelsen Citizen Go har gjort en vädjan för att åtalen ska förkastas. Över 320 000 personer har nu skrivit under den.
Det handlar om gräsrotsfinansierad verksamhet som vill "försvara och tala för liv, familj och frihet". Kampanjerna handlar bland annat om abortmotstånd och att motarbeta sexuella minoriteter och könsminoriteter.
Päivi Räsänen har kommenterat Citizen Gos namninsamling med att hon ser sitt fall som ett prejudikat med tanke på yttrande- och religionsfriheten.
Riksåklagarens byrå har fått ta emot tusentals mejl på olika språk kopplat till namninsamlingen, och också i övrigt en stor mängd brev där riksåklagarens beslut att väcka åtal kraftigt ifrågasätts.
Riksåklagaren Ritva Toiviainen har sagt till Helsingin Sanomat att mängden respons är exceptionell och oroväckande. Enligt henne finns det en risk för att påtryckningarna börjar inverka på besluten, samtidigt som hon bedyrar att hon inte låtit sig påverkas.
Också andra konservativa kristna rörelser har engagerat sig i fallet.
Läs också:
Päivi Räsänen har kallats till polisförhör – anser sig inte ha begått brott
Extremkristna rörelser vädjar för Päivi Räsänen: ”Jag är glad för att man nu ber mycket för Finland"

ANDRA LÄSER