Trånande fransk kärlekslyrik och rara barockalster på Grankulla musikfest

Kajsa Dahlbäck har av allt att döma ägnat en hel del forskarmöda åt repertoaren. Hennes ljust skimrande och märgfulla stämma lämpade sig väl för estetiken och inlevelsen var det sannerligen inte heller något fel på.

Kajsa Dahlbäck bjöd på fransk barocklyrik tillsammans med ensemblen Earthly Angels.
Grankulla musikfests konstnärlige ledare Jan Söderblom är en hejare på att kläcka knepiga program, som tänjer sig åt många håll. Fjärilseffekten – ett begrepp inom kaosforskningen, som syftar på hur minimala fenomen kan få maximal verkan – är ett typiskt söderblomskt tema, som om inte annat erbjudit tacksamt stoff för den vetenskapliga biten av festivalen med föredrag av Samuli Siltanen, Minna Huotilainen, Frank Martela och Marcus Rosenlund.

ANDRA LÄSER