Hedonistiska orkesterverk av tre eminenta komponerande kvinnor

Orkesterverken av Valborg Aulin, Ida Moberg och Elfrida Andrée bjuder på en njutningsfull resa till tidigare outforskade musikaliska marker.

Elfrida Andrée, Ida Moberg och Valborg Aulin verkade alla i slutet av 1800-talet.
Valborg Aulin, Ida Moberg och Elfrida Andrée är tre 1800-talstonsättare vars verk förblev i stort sett okända för publiken på 1900-talet och långt in på 2000-talet. Samtliga fick kämpa för att göra sina röster hörda, men gick till slut olika öden till mötes.

ANDRA LÄSER