Stora Enso gör stabilt kvartal trots sviktande pappersförsäljning

Skogsindustrijätten redovisar en något lägre rörelsevinst än i fjol.

Stora Ensos pappersfabrik i Uleåborg.
Skogsindustrikoncernen Stora Enso förlorar 300 miljoner euro i omsättning jämfört med fjolårets tredje kvartal, på grund av lägre leveranser och priser.
Omsättningstappet kompenseras ändå till viss del av effektiv kostnadsstyrning, uppger bolaget. Rörelsevinsten sjönk från 170 till 145 miljoner euro.
"Vi har levererat ett gediget resultat för kvartalet och jag är nöjd med vad vi åstadkommit med tanke på den exceptionella osäkerhet och de kraftiga svängningar som råder på världsmarknaden", säger vd Annica Bresky i ett pressmeddelande.
Resultatet dras ner framför allt av pappersdivisionen, som är det segment som har påverkats mest av pandemin. Marknaden fortsätter också att vara krävande även för Biomaterialsdivisionen, med låga priser, uppger Bresky.
Divisionerna Packaging Materials, Wood Products och Forest gjorde däremot starka resultat.
Stora Ensos vd Annica Bresky.

Ska spara 400 miljoner

Även om stora delar av koncernen hittills inte har berörts av pandemin ser Bresky den närmaste tiden som osäker. För tillfället presenterar Stora Enso inga prognoser, men vd konstaterar att marknadsutsikterna för de olika verksamheterna varierar.
"När jag tittar på vår återhämtningsförmåga framöver är jag därför glad att likviditeten är säkrad och att lönsamhetsprogrammet går snabbt framåt. Vi har också identifierat fler inbesparingsmöjligheter och kommer att öka sparmålet ytterligare till 400 miljoner euro", säger Bresky i pressmeddelandet.

Värdet på skogen skrivs upp

Bolaget kommer från och med fjärde kvartalet att ändra redovisningsprinciper och börja använda en ny värderingsmetod för skogsinnehavet i Norden, baserad på data från marknadstransaktioner.
Enligt den nya metoden beräknas värdet på skogstillgångarna bli mellan 6,5 och 7,0 miljarder euro, jämfört med det bokförda värdet på 5,4 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet

ANDRA LÄSER