Stafettkarnevalens grundare stal idén i USA – nu är karnevalen störst i Europa

Stafettkarnevalen har arrangerats i snart sextio år och Carl-Olaf Homén har varit med varje gång. Idén fick han när han deltog i Penn Relays i USA. Vid det här laget är karnevalen den största skolidrottstävlingen i Europa.

Carl-Olaf Homén grundade Stafettkarnevalen år 1961. Sedan dess har tävlingen vuxit till Europas största skolidrottsevenemang.
Stafettkarnevalens upphovsperson, minister Carl-Olaf Homén, är mycket nöjd med årets upplaga av tävlingarna. Homén har inte längre en aktiv roll i arrangemangen, men deltog bland annat i prisutdelningen.
– Årets Stafettkarnevalen har varit väldigt positiv i alla avseenden, inte minst med tanke på det fina vädret. Arrangemangen har dessutom löpt smidigt och tidsschemat hållit på minuten, säger Homén.
Homén, som har jobbat aktivt för friidrotten både i Finland och internationellt, säger att Internationella friidrottsförbundet rekommenderar att man reserverar tio minuter per heat. Med rutinerade arrangörer kan tiden krympas till sju.
– Här går det fyra minuter per heat, och det beror på att vi har ett otroligt effektivt uppropssystem.
För årets arrangemang står kring hundrasjuttio funktionärer samt lärare, lagledare och andra frivilliga krafter med hundratals år av karnevalerfarenhet.

Inspiration från USA

Homén grundade Stafettkarnevalen år 1961 i då han var 25 år. Då var han nyligen hemkommen från USA där han hade studerat på universitetet i Delaware.
Under utbytesåret deltog han i världens äldsta och största stafettlöpningstävling, Penn Relays, vilket inspirerade honom att grunda Stafettkarnevalen.
– Penn Relays hade då femtusen deltagare. Vårt mål för första Stafettkarnevalen var femhundra deltagare och det lyckades. Nu har vi över åttatusen, säger Homén.
Med sådana deltagarsiffror är Stafettkarnevalen i dag Europas största skolidrottstävling.

Funktionsnedsättning inte ett hinder

Nytt för årets karneval var att flickor i årskurs 1–6 fick delta i gatustafetten i mixed lag. En annan nyhet var den så kallade Tillsammans-stafetten som uppmärksammar elever med funktionsnedsättning.
– Programmet utvecklas hela tiden, men det som jag är glad över är att vi har tävlingar för elever med funktionsnedsättning.
För att stöda deltagare med funktionsnedsättning står Stafettkarnevalsstiftelsen för resekostnaderna. Alla andra betalar själva.

Idén sprider sig

När Homén drömde om Stafettkarnevalen på 1960-talet kunde han aldrig tro att den skulle bli så stor som den är i dag.
– Ingen av oss hade en aning. Men målsättningen från första början gäller fortfarande, både den idrottsliga och den finlandssvenska, säger han.
Den idrottsliga målsättningen är att betona glädjen i idrotten medan den finlandssvenska delen handlar om att stärka den svenska gemenskapen i Finland och samtidigt skapa goodwill över språkgränserna.
– Det tycker jag att vi har lyckats med ganska bra. Vi har bjudit in en finskspråkig skola och en nordisk skola sedan början för att idén ska sprida sig.
Och det har den. Både Sverige och de finskspråkiga skolorna har numera en egen karneval, men de är tillsvidare mindre än det finlandssvenska originalet.

ANDRA LÄSER