Fler barn smittas av RS-virus – påverkar hälsovården mer än coronaviruset

Fler barn har smittats av RS-virus de senaste veckorna. På HUS barnavdelningar vårdas nästan 20 personer i nuläget. Antalet barnpatienter med RS-virus har ökat de senaste veckorna.

De senaste veckorna har fler barn insjuknat i RS-virus. Omkring 20 barn vårdas just nu på HUS barnavdelningar. God handhygien och att undvika stora folkmassor är det bästa för att förebygga smitta. 
Sandra Brobornsandra.broborn@hbl.fi
01.12.2022 21:15
RS-virus, eller RSV (respiratoriskt syncytial virus), är det vanligaste viruset som orsakar luftvägsinfektioner  hos småbarn. De som löper störst risk för allvarlig sjukdom är spädbarn under 12 veckor och särskilt barn som är för tidigt födda. 
”Även om det fortfarande konstateras mycket coronavirus bland befolkningen, belastar RS-viruset hälsovården betydligt mer än coronaviruset”, säger barninfektionsläkare Tea Nieminen vid HUS Nya barnsjukhus i ett pressmeddelande. 
RS-virus orsakar vanligen inflammation i de nedre luftvägarna hos nyfödda, spädbarn och småbarn. Under insjuknandet är andningssvårigheter den vanligaste orsaken till att barn behöver sjukhusvård.
Majoriteten av infektionerna har konstaterats hos grundfriska barn. 

God handhygien förebygger

Enligt Nieminen finns det inget läkemedel mot virusinfektionen.
”Inom sjukhusvården sköter vi om barnets vätsketillförsel, samt vid behov stöder andningen med extra syre och olika former av andningsstöd. Andningen kan underlättas med slemsugning av de övre luftvägarna.”
Att tvätta händerna ofta och att undvika folkmassor förebygger insjuknande. 
RS-viruset sprids genom droppsmitta och inkubationstiden är vanligen 4–5 dagar. Den insjuknade är smittosam cirka en vecka efter de första symtomen. 
”Spädbarn smittas ofta av syskon som går på daghem. Föräldrar till små spädbarn bör undvika platser där många människor rör sig, samt iaktta noggrann handhygien”, säger Nieminen.

Symptom på RS-virus

Andningssvårigheter, som karaktäriseras av ett tydligt pipande eller rosslande andning
Slemmighet och feber
Andningsuppehåll kan förekomma hos små spädbarn
Kan ibland resultera i öroninflammation
Källa: HUS

ANDRA LÄSER