Li Andersson: Distansskola ska vara sista åtgärden

Efter jullovet blir det sannolikt nya restriktioner och rekommendationer i skolorna. Men i dagsläget är vi fortfarande långt ifrån distansundervisning i hela landet. Det säger undervisningsminister Li Andersson.

– Som tur är har ingen av virusvarianterna som hittills har förekommit ändrat på den analys som vi har haft i fråga om barn och unga och det faktum att allvarliga fall bland barn och unga fortfarande är väldigt sällsynta, säger undervisningsminister Li Andersson.
16.12.2021 21:05 UPPDATERAD 17.12.2021 11:17
Nästa vecka inleder eleverna jullovet. Men vilken vardag återvänder skoleleverna till när vårterminen 2022 börjar i januari? HBL ställde frågan till undervisningsminister Li Andersson (VF).
– Det rimligaste scenariot just nu är att vi inte återgår till en situation som skulle vara bättre än nu. Det flesta analyser utgår ifrån att omikron kommer spridas också i Finland och antagligen kommer det att leda till en ökad smittspridning, säger Li Andersson.
Just nu förbereder Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd en uppdatering av de rekommendationer som råder. De nya rekommendationerna ska träda i kraft när eleverna återvänder efter jullovet.
– Antagligen återgår vi till striktare rekommendationer kring att hålla undervisningsgrupper isär, och att ha schema för mattider så att man undviker större gemensamma tillställningar i skolorna.
Social- och hälsovårdsministeriet utreder också om snabbtest kan användas i skolor i samband med att många smittats. Men exakt hur det skulle fungera i praktiken är oklart.

Hur nära eller långt ifrån är vi en situation där vi går inför distansundervisning?

– Jag ser själv att vi är långt ifrån en nationell rekommendation som läget är just nu. Men det kan finnas lokala situationer där det är befogat om det lokala smittläget förvärras väldigt mycket och man har stora utmaningar med smittspårning. Då finns distansundervisning fortfarande som verktyg i verktygslådan. Det ska vara en sista åtgärd. Först ska man ha prövat allt annat.
Li Andersson säger också att data som Institutet för hälsa och välfärd samlat antyder att distansundervisning inte är ett särskilt effektivt sätt att minska smittspridningen.
Undervisningsminister Li Andersson.
Hon lyfter upp användningen av munskydd.
– Åbo har haft ganska positiva erfarenheter av användning av munskydd också bland yngre elever. Den här typen av åtgärder är betydligt bättre, om man behöver och vill ta till åtgärder, än att man direkt skulle övergå till distansundervisning.
– Jag tycker det är ett bättre alternativt med mer användning av munskydd.
När distansundervisning blev aktuellt förra gången skickade man först hem de äldre eleverna på andra stadiet och de högre klasserna i grundskolan, och prioriterade att de yngre barnen fick gå i skola. Men nu får elever som är tolv år eller äldre vaccin. Kommer det att bli en ny prioritering om distansundervisning?
– Det har inte diskuteras på nationell nivå. Så länge som andelen allvarliga fall är väldigt få bland barn och unga så tycker jag att tröskeln för distansundervisning ska vara hög. Vi vet att distansundervisningen också har negativa effekter på välmående och inlärningsresultaten.

Pratar vi för mycket om sjukvårdens beredskap och för lite om barns rätt till undervisning?

– Båda synpunkterna måste få rum i den offentliga debatten. Förstås har också överbelastningen av sjukvården effekt på barns rättigheter. Vi läste nyligen om ett sjukvårdsdistrikt där man varit tvungen att flytta på canceroperationer för barn på grund av att intensivvården är så belastad med covidpatienterna. Det är en jättejättesorglig situation när vi vet att det är en situation som går att undvika.
Hon påminner också om att vardagen i skolan redan påverkas av pandemin i stor utsträckning, till exempel på grund av karantäner.
– Följden av den här tiden för barn och unga kommer vi att behöva jobba med jättelänge i Finland. Det kommer att kräva uppmärksamhet och resurser under en lång tid framöver.
Ingen ska behöva känna rädsla för att gå till skolan.
Andersson påpekar också att vaccinationsgraden bland unga kunde vara högre.
Jullovet närmar sig och en del föräldrar har valt att hålla barnen hemma de sista skoldagarna, till exempel för att de ska träffa äldre släktingar under julen.
– Jag hoppas att ingen ska behöva känna rädsla för att gå till skolan. Alla de åtgärder som vi gjort i Finland och orsaken till att vi försöker få i gång den tredje vaccineringsrundan handlar om att skydda de äldre medborgarna i landet och de som tillhör riskgrupper, så att ingen ska behöva vara orolig för att fira jul tillsammans med sina far- eller morföräldrar.

ANDRA LÄSER