Många finska bolag lyckas överföra stigande kostnader till kunderna

Redan nu börjar man få en bild av hur de finska börsbolagen har klarat det första kvartalet. Det är en överraskande positiv bild, menar ett par experter som HBL har talat med.

Krig, inflation och stigande räntor skapar osäkerhet på aktiemarknaden.
På onsdagen presenterade totalt 18 finländska börsbolag sina resultat för det första kvartalet i år. Majoriteten av bolagen gjorde ett bra resultat.
Enligt analytiker och fondförvaltare som HBL har talat med ger den här resultatskörden en fingervisning hur bolagen klarar det höga inflationstrycket.
– Metall- och skogsindustrin verkar klara av att höja försäljningspriset mer än kostnaderna stiger. Också Huhtamäki och Kemira klarar det bra, säger Juha Varis, senior portföljförvaltare på S-Banken.
Däremot har verkstadsbolag haft ett svårare första kvartal. Komponentbrist och logistikproblem har gäckat dessa bolag, säger Varis.
Verkstadsbolagen har inte lyckats överföra de stigande kostnaderna till kunderna lika bra som skogsindustrin och metallbolagen. Men allt är inte negativt, påpekar Lars Söderfjell, aktiechef för Ålandsbankens fondbolag Premium.
– Orderingången är närmast imponerande stark för de flesta verkstadsbolag. Cargotec, Valmet och Konecranes hade väldigt fina orderingångar.
Också Kone har fått in många beställningar, men orderingången överträffar inte förväntningarna lika mycket. Han tycker bolagets orderingång bleknar i jämförelse med de andra bolagens.
Söderfjell placerar Kone, Valmet och Konecranes på den svaga sidan i denna resultatperiod.
Kones justerade rörelsevinst sjönk med mer än en femtedel till 196 miljoner euro. Det är första gången sedan 2015 som bolaget redovisar en vinst som är lägre än 200 miljoner euro.
– En viktig sak som många missar i Kones rapport är att bolaget börjar få bättre marginaler i orderboken. Det ger en indikation att prishöjningarna börjar ge effekt. Om man väljer att tro på deras indikation uppger bolaget att resten av året kommer att gå betydligt bättre.

Överträffar förväntningarna

Lars Söderfjell tycker det är för tidigt att dra slutsatser om vilka bolag som hanterar kriget i Ukraina och den höga inflationen bäst. Det tar olika lång tid att få igenom prisförändringar i olika branscher. Därför kan man inte utse några vinnare och förlorare i detta skede.
– Generellt redovisar många bolag lite bättre resultat än vi kunde befara. Sedan finns det några bolag som gör väldigt starka resultat. Jag tänker på Huhtamäki och UPM.
Han är närmast förvånad hur lite aktien har stigit på börsen med tanke på det goda resultatet som Huhtamäki redovisade.
– Man ska förstås inte dra alltför stora växlar på kursreaktionerna på själva rapportdagen, man måste se det i ett lite längre perspektiv. Under själva rapportdagen handlar det väldigt mycket om hur placerarna har positionerat sig inför rapporten, så man förvånas ofta över att en till synes stark rapport kan få ett svagt mottagande och vice versa. På några dagars sikt brukar det rätta till sig.
Resebranschen har det fortsatt svårt. På onsdagen kom Finnair och Viking Line med sina kvartalsrapporter och båda bolagen redovisar svaga resultat.
– Nu när bolagen precis känner att coronapandemin lättar får de högre bränslepriser i nacken. Jag tycker synd om dem. Men vi får se hur resebranschen utvecklas nu när resandet börjar ta fart igen.

Att följa senare i veckan

Juha Varis på S-Banken tycker det är överraskande att Tokmanni vinstvarnar. Bolaget meddelar att konsumenternas förtroende för den egna ekonomin har försvagats och också köpkraften har försvagats, vilket gör konsumenterna mer försiktiga.
Tokmanni bedömde tidigare att såväl intäkterna som det jämförbara rörelseresultatet skulle stiga, men nu spår bolaget att intäkterna kommer att ligga i nivå med förra året. Bolaget släpper sin rapport på fredag.
– Jag hade förväntat mig att omsättningen skulle stiga till följd av inflationen. Det ska bli intressant att lyssna på kommentarerna i samband med resultatet.

ANDRA LÄSER