Arbetsminister Haatainen besöker stängningsdrabbade Kemi på tisdag

Stora Ensos besked att stänga sin fabrik i Kemi kommer att ha omfattande konsekvenser för regionen. Det uppger Arbets- och näringsministeriet vars ledare, minister Tuula Haatainen, på tisdagen ska diskutera situationen med de berörda.

Arbetsminister Tuula Haatainen åker till Kemi på tisdag för att träffa dem som berörs av Stora Ensos beslut.
Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) besöker Kemi på tisdag. Orsaken till besöket är Stora Ensos beslut att lägga ner mass- och pappersfabriken i Veitsiluoto i Kemi.
Under tisdag ska Haatainen träffa både Stora Ensos ledning och personal samt representanter för Kemi stad och den ekonomiska regionen. Utöver det ska hon möta representanter från Närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringsbyrån och Lapplands förbund.
Läs mer: Spåren efter fabriksstängningarna går djupt
Då ett företag ger ett besked som leder till en plötslig strukturomvandling i en region inleder Arbets- och näringsministeriet genast tillsammans med regionala aktörer en kartläggning av lägesbilden. Syftet är att förhindra att den regionala ekonomin försvagas och att folk förblir arbetslösa.
Stora Ensos beslut leder enligt Arbets- och näringsministeriet till omfattande regionalekonomiska konsekvenser då 670 personer kommer att bli uppsagda.
Ministeriet har redan påbörjat sin kartläggning av situationen tillsammans med de regionala aktörerna, och strävar efter att på bästa möjliga vis stödja regionen och dem som förlorar jobbet.

ANDRA LÄSER