Åldersgruppen har klart högre risk för allvarlig covid-19 – över 100 000 har inte vaccinerat sig

Bara i Helsingfors finns över tiotusen ovaccinerade 50–70-åringar. I hela landet är siffran över 100 000. Den här gruppen har störst risk att bli patienter i intensivvården.

Samtidigt som många låter vaccinera sig för tredje gången finns det många i åldersgruppen 50–69 som inte vaccinerat sig en enda gång.
KommentarTim Johansson
02.12.2021 05:00
Först låg fokus på att de äldsta och sköraste i samhället skulle få vaccinet. När vaccinationerna sedan framskred skiftade uppmärksamheten snart till unga vuxna som inte lät vaccinera sig i önskad takt.

ANDRA LÄSER