Åldersgruppen har klart högre risk för allvarlig covid-19 – över 100 000 har inte vaccinerat sig

Bara i Helsingfors finns över tiotusen ovaccinerade 50–70-åringar. I hela landet är siffran över 100 000. Den här gruppen har störst risk att bli patienter i intensivvården.

Samtidigt som många låter vaccinera sig för tredje gången finns det många i åldersgruppen 50–69 som inte vaccinerat sig en enda gång.
KommentarTim Johansson
02.12.2021 05:00
Först låg fokus på att de äldsta och sköraste i samhället skulle få vaccinet. När vaccinationerna sedan framskred skiftade uppmärksamheten snart till unga vuxna som inte lät vaccinera sig i önskad takt.
Under de senaste veckorna har mycket kretsat kring barnen när smittfallen ökat i skolorna.
Däremot har den åldersgrupp som framför allt fyller intensivvårdsavdelningarna hamnat lite på sidan om i diskussionen.
50–70-åringarna, och då framför allt männen i åldersgruppen, dominerar bland patienterna på intensiven. Nästan alla patienter i höst har varit ovaccinerade.
Läs mer: Rapport: Så gammal är den typiska finländska coronapatienten på intensiven
Coronaviruset har fortfarande många potentiella offer i just åldersgruppen 50–70-åringar, visar statistiken över vaccinationstäckningen i åldersgruppen.
I hela landet finns det drygt 160 000 50–69-åringar som ännu inte vaccinerat sig två gånger. Över 100 000 av dem har inte vaccinerat sig en enda gång.
Bara i Helsingfors finns det nästan 15 000 50–69-åringar som låtit bli att vaccinera sig. I grannstäderna Esbo och Vanda rör det sig om totalt kring 10 000 personer.
Både Helsingfors och Vanda ligger klart under det nationella snittet för vaccinationsgraden i de här åldersgrupperna.
Samtidigt som många fortfarande går ovaccinerade är fokus i samhällsdebatten på en tredje dos, för dem som redan fått två doser.
Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd signalerade tidigare i veckan att det inte är akut brådska med den tredje dosen för alla vuxna finländare: 2,5 miljoner finländare över 60 år och de i riskgrupper har redan möjlighet att få den.
Social- och hälsovårdsministeriet med minister Krista Kiuru i spetsen anser däremot att Finland ligger efter andra länder där man redan ger den kompletterande tredje dosen till fler.
Att vaccinera finländare en första gång och en tredje gång utesluter inte varandra.
Men det är troligt att den ovaccinerade gruppen 50-plussare kommer att belasta vården framöver mer än de som vaccinerat sig två gånger.
Hur ska man då tackla problemet? Sedan vaccinationerna inleddes för snart ett år sedan har alla goda argument redan framförts.
Den senaste tiden har antagligen den utvidgade användningen av covidintyget lett till fler vaccinerade också bland 50-plussarna. Men ännu har det inte spelat en avgörande roll.
I många länder har vaccinplikten blivit en fråga för den politiska debatten. Tysklands parlament ska rösta om vaccinplikt, i Österrike har man redan beslutat om att alla bör vaccinera sig.
I Grekland lägger man fokus på 60-plussarna. Personer i den åldersgruppen som inte är vaccinerade kommer att få böta 100 euro. Kravet gäller från mitten av januari, då 60-plussarna åtminstone måste ha bokat tid för sin första vaccindos.
Debatten om vaccinplikten kommer förmodligen också till Finland, om inte fler av de nu ovaccinerade 50-plussarna vaccinerar sig frivilligt.

50-plussarna bäst på att vaccinera sig i Larsmo

Larsmo har fått en hel del uppmärksamhet för att vaccinationstäckningen är låg bland unga vuxna.
Bland de lite äldre vuxna ligger kommunen ändå i topp när man jämför vaccinationstäckningen i åldersgruppen 50–54.
Hela 94 procent av Larsmoborna i den här åldern har fått två doser vaccin.
Andra tvåspråkiga kommuner med liknande siffror är Korsnäs (91,5), Vörå (90,3) och Hangö (90).
I botten finns Kaskö (76,4), Lappträsk (81,0) och Helsingfors (82,7).
I hela landet har 86,1 procent av 50–54-åringarna fått två doser vaccin.

ANDRA LÄSER