Ohållbar klimatlogik

Kärnkraftsanhängarna i Paris idkar alla tiders kohandel med kärnkraftsmotståndarna i Berlin. I en uppgörelse som kan passa "alla" köper man en smula tid, men gör ett metanluktande självmål. Och Greta fäller en tår.

Akrivbild på kärnkraftverket Chernobyl.
Att äta den fossila kakan och samtidigt inbilla sig att man kan ha omsorgen om klimatet kvar – denna aviga logik främjar inte ett skifte från fossilt till grönt. Ändå vill EU-kommissionen klassa både kärnkraft och fossil naturgas som "hållbara" energislag. Men så handlar också klimatrealpolitik om att göra två saker samtidigt, trots att de ack så önskvärda alternativen utesluter varandra.
ANDRA LÄSER