Fattigdomen driver från Guatemala

Tack för artikeln om Guatemala (HBL 4.10) Det är sorgligt att läsa om länder i Centralamerika och Sydamerika.

Guatemalas befolkning var för 100 år sedan under två miljoner. En sådan befolkning kunde även i dag leva och försörja sig bra i Guatemala. Men de är i dag 17 miljoner! På ett område som är en tredjedel av Finlands yta.

Guatemalas problem är samma som i de flesta länder i Afrika, södra Asien och Sydamerika: för mycket människor. Överbefolkningen är grundorsaken till fattigdom och oroligheter och miljöhot i stora delar av världen. På Filippinerna fanns 1900 cirka sju miljoner invånare, i dag bor 108 miljoner på ett område mindre än Finlands.

Även om USA skulle ta emot 100 miljoner människor från söder och EU 100 miljoner från Afrika skulle det hjälpa bara under några år. Den enda lösningen är att minska nativiteten där drastiskt och hjälpa människor i deras hemländer.

EU, Ryssland, Kina och USA skulle samarbeta mot det största framtidshotet – folkvandringar. EU i Afrika, USA i Amerika, Ryssland och Kina i södra Asien skulle med massiva projekt öka flickornas och pojkarnas utbildning och leverera kondomer och solpaneler!

Ilkka Mikkola, Esbo

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning