"Fatalt misstag" ger Eva Biaudet ångest: Detta är verkligen inte mitt SFP

Riksdagsledamoten Eva Biaudet anser att SFP bör driva frågan om en ambitiös nationell lag om företagens samhällsansvar oberoende av om eller när EU kommer med ett direktiv på samma tema. Bild: Heikki Saukkomaa

Eva Biaudet jobbar vidare för att SFP ska driva på en ambitiös lag om företagens samhällsansvar i stället för att vänta på ett eventuellt EU-direktiv. – Det är ett fatalt misstag att SFP har hamnat så fel i den här frågan, säger hon.

HBL uppgav förra veckan att SFP stoppar en lag om företagens samhällsansvar. Arbets- och näringsministeriet har utrett förutsättningarna för en sådan lag i två år. Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP)...