Fästingjakt på Drumsö

Sjukdomarna som sprids genom fästingar ökar explosionsartat i hela Nyland. På Drumsö samlar forskarna nu in 1 000 fästingar för att slå fast vilka sjukdomar invånare och hundar utsätts för.

– Vi försöker i första hand ta reda på hur vanligt förekommande Kumlingesjukan och borreliosen är i fästingarna och gnagarna på Drumsö, säger ansvarige läkaren Janne Castrén vid Skärgårdsdoktorn Ab, som leder projektet.

Rapporter från allmänheten visar att det finns gott om fästingar i blåbärsriset längs stränderna. Drumsö är intressant eftersom här finns stora grönområden och invånarna är flitiga friluftsmänniskor, som löper risk att bli bitna.

Castréns team, som består av medicinestuderanden vid Helsingfors universitet, samlar på en kvart in ett femtontal exemplar på sina vita dukar som de drar över snåren.

– Först samlar vi in fästingarna som förvaras i kyla tills de genomgår laboratorieanalyser efter att ha avlivats genom djupfrysning. Sedan tas serumprover på gnagarna i området för att se vilka sjukdomar fästingarna överfört på dem.

Vid sidan av Kumlingesjuka och borrelios undersöker teamet också förekomsten av babesios som ofta drabbar hundar och husdjur. De blir kroniska smittbärare under flera år. Symptomen är slöhet, blodfärgad, nästan svart urin och slöhet. Obehandlade fall kan leda till döden.

– Vi väljer att undersöka gnagarpopulationen för då vet vi att de fått smittan från lokala fästingar. Hundar kan ha fått smittan på annat håll, men gnagarna rör sig bara på ett litet område, förklarar Castrén.

Samtidigt får man veta vilka sjukdomar Drumsöborna utsätts för.

– Av en fästingpopulation kan tio procent bära på borrelios, men i vissa fall kan hälften av fästingarna ha smittan. Det är viktigt för läkarna att veta det när de ska avgöra om de ska ordinera antibiotika eller inte.

I allmänhet är regeln att inte ordinera antibiotika bara för att en person blivit biten av en fästing. Man väntar då tills det uppträder en röd ring runt bettet.

– Om en person utsatts för flera, låt vara kortvariga fästingbesök, kan det ändå vara anledning att ordinera antibiotika. Detsamma gäller speciellt barn under tre år som inte kan ge ord på sina symtom.

– Barn blir ofta bitna i hårbottnet och där är en eventuell röd ring svår att upptäcka. Då är det bättre att för säkerhets skull ge antibiotika.

Laboratorieanalyserna av de insamlade fästningarna görs vid Helsingfors universitet under ledning av professor Olli Vapalahti.

Teamet tar gärna emot uppgifter från allmänheten om platser på Drumsö där man råkar ut för fästingar. Rapportera dem per e-post till: punkit@saaristolaakarit.fi

Fästingbussen vaccinerar i dag fredagen den 10 juni:

Buss 1:

• Helsingfors S-Market, Gräsviken, (mitt emot metrostationen) Klockan 12-14.30

• Helsingfors S-Market Bulevarden, Sandviksstranden klockan 15-18.30

Buss 2:

• Ekenäs S-Market, klockan 12-14

• Hangö S-Market , klockan 15-18.30

Mera information av TBE-vaccinationerna på: http://www.saaristolaakarit.fi/se/

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning