Fastighetsförbundet kräver skärpta regler för logiverksamhet i husbolag: "Det finns många olika tolkningar"

Fastighetsförbundet kräver skärpta regler för logiverksamhet i husbolag. Bild: HBL-Arkiv/Tor Wennström

Fastighetsförbundet vill skärpa reglerna för kortvarig uthyrning av bostäder och införa regler för hur mycket logiverksamhet i husbolag man kan tillåta.

– Det finns många olika tolkningar och oklarheter om logiverksamhet, vilket inte gynnar husbolag eller aktieägare. Det ska finnas klara spelregler, säger Fastighetsförbundets äldre lagstiftningsexpert Virpi Hienonen.

Fastighetsförbundet har gett ett utlåtande till Näringslivs- och arbetsministeriet som har skrivit en rapport om delningsekonomin. Fastighetsförbundets rådgivning får många samtal om till exempel Airbnb. Gränsen mellan bostadsuthyrning och kortvarig logiverksamhet är oklar. Det är också oklart när logiverksamheten anses som professionell och när den är icke-professionell.

– Vi får varje vecka förfrågningar om vilka regler som gäller i fråga om kortvarig logiverksamhet. Vi får också förfrågningar om hur man kan förbjuda verksamhet av det här slaget och vad som krävs för att ändra bolagsordningen. Många ställer sig frågan om husbolag kan ta i besittning en lägenhet där man lever ett störande liv.

För att förbjuda kortvarig logiverksamhet i ett husbolag och skriva in det i bolagsordningen krävs det samtycke av samtliga aktieägare. Fastighetsförbundet föreslår att aktieägaren skulle vara skyldig att meddela hyresgäster och logigäster till husbolaget.

– När nya spelregler skapas är det viktigt att det också ges möjlighet för husbolaget till övervakning. Vi föreslår att aktieägaren meddelar husbolaget om hyres- och logigäster med hjälp av en elektronisk anmälan, säger Hienonen.

Fastighetsförbundet vill också att städernas byggnadstillsynsinrättningar ger direktiv om vilken typ av användning av lägenhet som inte är ändamålsenligt boende.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning