Fastighetsförbundet: Boendekostnaderna får inte skena i väg – fastighetsskatten för höghusbolag har redan stigit med över 60 procent på tio år

Harri Hiltunen är vd för Finlands Fastighetsförbund. Bild: SPT/Ari Sundberg

En av regeringens viktigaste uppgifter måste bli att stävja de stigande boendekostnaderna, anser Finlands fastighetsförbund.

– Fastighetsskatten för höghusbolag har de senaste tio åren stigit i medeltal med drygt 60 procent, och ställvis med mer än 100 procent, säger vd Harri Hiltunen på Finlands fastighetsförbund.

Hiltunen presenterade på fredagen förbundets önskemål till den blivande regeringen. Enligt förbundets utredning har boendekostnaderna stigit med 3,5 procent årligen under de fem senaste åren. I år uppskattar man att kostnaderna ökar med i medeltal två procent. Den reform av fastighetsskatten som är aktuell för nästa regering ger verktyg för att delvis stävja kostnadsökningen, anser Hiltunen.

– I samband med reformen måste man garantera att inte skatten stiger oskäligt mycket för någon. Samtidigt bör kommunernas beslutsmakt över skatten utökas så att man tar bort den nedre gränsen för fastighetsskatten, säger han.

Kommunerna har i dag rätt att driva in fastighetsskatt inom ett intervall vars nedre och övre gräns fastställs av regeringen.

– Tar man bort den nedre gränsen ger det kommunerna större makt att bestämma hur de vill betona olika skattekällor. Samtidigt skulle det ge bättre möjligheter att påverka bostadskostnaderna.

En annan punkt i fastighetsskatten som behöver ses över handlar om fastigheter som är svåra att avyttra. Sådana finns det gott om inte minst i landets glesbebodda områden.

– Om man varken får sin fastighet såld eller uthyrd medför det stora kostnader, säger Hiltunen.

Han säger att fastighetsskatten måste vara transparent och basera sig på enkla och tydliga principer. Fastighetsägaren ska till exempel kunna uppskatta vilken inverkan reparationsinvesteringar har på fastighetsskatten.

Att stävja de stigande boendekostnaderna måste bli en av regeringens viktigaste uppgifter, anser Finlands fastighetsförbund. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Klimatpolitikens påverkan på boendekostnaderna

Fastighetsförbundets önskelista till den kommande regeringen presenterades i samband med förbundsmötet i Vasa på fredagen. Förbundet representerar cirka 28 000 bostads- och fastighetsbolag samt kring 14 000 enskilda hyresvärdar.

Hiltunen säger att förbundet uppskattar att man bevakar kring två miljoner finländares boendeintressen.

– Ser man vilka teman som är aktuella i valdebatten nu så är frågan om boendekostnaderna inte speciellt framträdande, säger Hiltunen.

Indirekt har frågan om framtidens klimatpolitik stor betydelse för vad det kostar att hålla sig med ett tak över huvudet i framtiden.

– Det handlar bland annat om uppvärmningen av bostäder och hur de kostnaderna påverkas då användningen av stenkol för fjärrvärmeproduktionen ska avvecklas.

Hiltunen säger att det skulle vara viktigt att se till att övergången från stenkol till andra energikällor inte skapar stigande boendekostnader.

Förbundet vill även se ett stöd till bostadsbolag som vill satsa på projekt som stöder energieffektivitet och användning av förnybara energikällor.

Ett annat sätt att stävja boendekostnaderna är enligt förbundet att göra nyproduktionen billigare.

– Normer och regelverk som omgärdar byggandet påverkar kostnaderna, säger Hiltunen.

Förbundet vill bland annat att kommuner ska få mindre att säga till om i hur byggnader utformas, vad de har för fasadmaterial eller hur parkeringen ordnas på fastigheten.

Till Fastighetsförbundet hör bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, ägare av bostadshyreshus och hyresvärdar.

Fastighetsförbundet bevakar fastighetsägarnas intressen samtidigt som det är en expertorganisation och en ledande påverkare i fastighetsbranschen.

Fastighetsförbundet upprätthåller rådgivningstjänster som ger information om till exempel energieffektivitet, underhållsansvar, reparationsbyggande, aktuell installationsteknik och reparationsprojekt.

Fastighetsförbundet grundades 1907 och är uppbyggt av 24 regionala föreningar och en nationell branschorganisation.

En av förbundets medlemsföreningar är Österbottens fastighetsförening som i år fyller 100 år.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning