Faslig tanke för SFP – att få bara en ministerpost

Armbrytningen om antalet ministerportföljer och vilket parti som får vilka poster, sker först då regeringsförhandlingarna är inne på målrakan. Då nöjer sig SFP knappast med en ministerpost. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Först då regeringsförhandlingarna är inne på målrakan slås fördelningen av ministerportföljerna fast mellan partierna. Som minsta regeringsparti riskerar SFP få bara en ministerpost vilket partiet har mycket dåliga erfarenheter av sedan tidigare.

Regeringsbildaren Antti Rinne har redan en tanke om hur antalet ministerposter borde fördelas mellan de olika partierna. Det erkände han i torsdags då han tillfrågades om saken på Ständerhuset. – Jag...