Hypnotisören som hade koppling till president Kekkonen

Kompanjonerna Oskar Forsténs och Arthur Francks första långfilm handlar om hypnotisören Olavi Hakasalo, alias Olliver Hawk. Bild: Cata Portin

Olliver Hawk blev känd som en karismatisk hypnotisör men privatpersonen Olavi Hakasalo är ett mysterium. Kopplingarna till Urho Kekkonen och Veikko Vennamo avslöjas i en färsk dokumentär.

Slut dina ögon. Slut långsamt dina ögon.Rösten på bandet är enträgen och svår att motstå. Den tillhör Olavi Hakasalo, känd som hypnotisören Olliver Hawk och berömd för sin förmåga att kunna suggerera...